افراد

لیلا سلیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: l_salimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542552

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی