افراد

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shiri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542548

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/shiri

  • سوابق تحصیلی