افراد

صادق رضایی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: srezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542512

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی