افراد

سارا سعیدی مدنی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sarasaeedi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545658

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sarasaeedi

  • سوابق تحصیلی