افراد

سعید شیری قیداری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shiry@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545874

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/shiry

  • سوابق تحصیلی