افراد

نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nrtavana@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545671

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/nrtavana

  • سوابق تحصیلی