افراد

نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nrtavana@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545671

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی