افراد

زاهد رحمتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: zrahmati [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542512

صفحه شخصي: http://mathcs.aut.ac.ir/~zrahmati

  • سوابق تحصیلی

  • پسادکتری، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه واترلو، کانادا، 1393 تا 1394.
  • دکتری، علوم کامپیوتر، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه ویکتوریا، کانادا، 1390 تا 1393.
  • کارشناسی ارشد، علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1387 تا 1389.
  • کارشناسی، مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، ایران، 1382 تا 1386.