دانشجویان دکتری رشته آمار

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

دانشجویان دکتری رشته آمار

team

سحر اصیلی

فعالاساتید راهنما: دکتر عادل محمدپور، دکتر امید نقشینه ارجمند

رایانامه:

team

امیرحسین آقاجانی

فعالاساتید راهنما: دکتر عادل محمدپور، دکتر امید نقشینه ارجمند

رایانامه:

حمید بیگدلی

فعالاستاد راهنما:

رایانامه:

team

سعید حسینی پور

فعالاساتید راهنما: دکتر عادل محمدپور، دکتر مینا امین غفاری قره شیران

رایانامه:

team

نجمه رشیدی علویجه

فعالاساتید راهنما: دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی، دکترامین داور

رایانامه:

team

حانیه سعیدی

فعالاساتید راهنما: دکتر مینا امین غفاری قره شیران، دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

الهه سوری

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

team

محمد بسام شیخ البساتنه

فعالاستاد راهنما: دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

بهاره صدیقی

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

team

سارا صفوی

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

رایانامه:

رضا علیزاده نوقابی

فعالاساتید راهنما: دکتر صادق رضائی، دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

امیرحسین قطاری

فعالاساتید راهنما: دکتر مینا امین غفاری قره شیران، دکتر امید نقشینه ارجمند

رایانامه:

team

حسین کاظم زاده قره چپق

فعالاستاد راهنما: دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

فاطمه کرم اللهی

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

رایانامه:

team

فاطمه منصوریان

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

رایانامه:

team

سیده سمیه موسوی

فعالاستاد راهنما: دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

سمیرا نصراصفهانی

فعالاساتید راهنما: دکتر امید نقشینه ارجمند، دکتر عادل محمدپور

رایانامه:

team

مجید نوایی

فعالاستاد راهنما: دکتر امید نقشینه ارجمند

رایانامه:

team

تکتم ولی زاده

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

رایانامه:
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4552 بار   |   دفعات چاپ: 346 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر