دانشجویان دکتری رشته ریاضی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

دانشجویان دکتری رشته ریاضی کاربردی

team

فائزه آقامحمدی

فعالاستاد راهنما: دکتر فاطمه شاکری

رایانامه:

team

علی ابراهیمی جهان

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

محمدرضا احمدی ورزنه

فعالاساتید راهنما: دکتر عرفان صلواتی، دکتر مصطفی عباس زاده

رایانامه:

team

فرشته اکبری

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

فائزه امامی نائینی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

وحید امیری خراسانی

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

مریم بیات

فعالاساتید راهنما: پروفسور سیدعلی میرحسنی، دکتر فرناز هوشمند خلیق

رایانامه:

team

فریبا پوررحیمی

فعالاستاد راهنما: دکتر عرفان صلواتی، پروفسور سیدعلی میرحسنی

رایانامه: 

team

محبوبه توکلی طامه

فعالاستاد راهنما: دکتر فاطمه شاکری

رایانامه:

team

مرضیه توکلیان

فعالاستاد راهنما: دکتر علی حاتم

رایانامه:

team

بهرام جوادی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

سپیده خرمائی پور

فعالاستاد راهنما: دکتر فاطمه شاکری

رایانامه:

team

مرسده دوج

فعالاساتید راهنما: پروفسور سیدعلی میرحسنی، دکتر فرناز هوشمند خلیق

رایانامه:

team

احمد رحمتی

فعالاستاد راهنما: دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

رایانامه:

حمیدرضا رحمتی

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی

رایانامه:

team

لیلا رحیمی یادکوری

فعالاساتید راهنما: پروفسور مهدی دهقان، دکتر مصطفی عباس زاده

رایانامه:

مهری رشیدی

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

زهرا زائری

فعالاساتید راهنما: دکتر مصطفی شمسی، پروفسور سیدعلی میرحسنی

رایانامه:

team

حسن زمانی قراقوشی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

اکبر شیری لرد

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

مسعود فراهانی

فعالاساتید راهنما: دکتر مصطفی عباس زاده، پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

مهدیه سادات فضائل

فعالاساتید راهنما: پروفسور مهدی دهقان، دکتر فرهاد فخار ایزدی

رایانامه:

team

نسیم قلاوند

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

team

نادر کریمی

فعالاساتید راهنما: پروفسور حجت اله ادیبی، دکتر عرفان صلواتی

رایانامه:

team

حامد محبعلیزاده

فعالاساتید راهنما: پروفسور حجت اله ادیبی، دکتر مصطفی شمسی

رایانامه:

team

نیما محمدی

فعالاساتید راهنما: دکتر مصطفی عباس زاده، پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

رضا محمدی آرانی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

هادی محمدی فیروزجایی

فعالاساتید راهنما: پروفسور حجت اله ادیبی، پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

سیده مهشاد میرهادی تفرشی

فعالاستاد راهنما: پروفسور سیدعلی میرحسنی

رایانامه:

team

صادق میری چشمه گچی

فعالاساتید راهنما: دکتر مصطفی شمسی، دکتر عرفان صلواتی

رایانامه:

team

محبوبه نجفی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

نیوشا نریمانی

فعالاستاد راهنما: پروفسور مهدی دهقان

رایانامه:

team

پروین نظری

فعالاستاد راهنما: پروفسور اسماعیل خرم

رایانامه:

team

حسن نقره یی کلاته شامحمد

فعالاستاد راهنما: دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

رایانامه:

امیرسالار وحیدی عسگری

فعالاستاد راهنما: دکتر مصطفی شمسی، دکتر عرفان صلواتی

رایانامه:

team

بهارک هوشیار فرزین

فعالاساتید راهنما: پروفسور مهدی دهقان، دکتر مصطفی عباس زاده

رایانامه:

team

محمدنصیر یاراحمدی

فعالاستاد راهنما: پروفسور سیدعلی میرحسنی

رایانامه:

team

اعظم یزدانی

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد فخار ایزدی

رایانامه:
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7421 بار   |   دفعات چاپ: 773 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر