دانشجویان دکتری رشته ریاضی محض

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

دانشجویان دکتری رشته ریاضی محض

team

فراز آورزمانی

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

نیما اسلامی

فعالاساتید راهنما: پروفسور سید منصور واعظ پور، دکتر بهزاد نجفی سقزچی

رایانامه:

علیرضا اشراقی دهاقانی

فعالاساتید راهنما: پروفسور داریوش کیانی، دکتر سارا سعیدی مدنی

رایانامه:

team

فرهاد برزگر

فعالاساتید راهنما: پروفسور داریوش کیانی، دکتر خدائی مهر

رایانامه:

مهدی برزگر بفروئی

فعالاستاد راهنما: پروفسور داریوش کیانی

رایانامه:

ایسان بهنیا

فعالاستاد راهنما: 

رایانامه:

team

نادیا تقی پور

فعالاساتید راهنما: دکتر فرهاد رحمتی، دکتر شمیلا بیاتی

رایانامه:

team

نغمه توسلی بنائی

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی، پروفسور سید منصور واعظ پور

رایانامه:

team

سمیه جلیلی قلعه

فعالاستاد راهنما: دکتر مسعود پورمهدیان

رایانامه:

team

ایمان جهانی

فعالاساتید راهنما: دکتر فرهاد رحمتی، دکتر شمیلا بیاتی

رایانامه:

team

امین حسینقلی زاده

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی، پروفسور بهروز خسروی

رایانامه:

team

مریم حسینی

فعالاستاد راهنما: پروفسور سید منصور واعظ پور

رایانامه:

فهیمه حیدری

فعالاستاد راهنما: دکتر بیژن هنری

رایانامه:

یاسمن خایفی

فعالاساتید راهنما: پروفسور بهروز خسروی، دکتر زینب اخلاقی

رایانامه:

team

حمیدرضا رازمنش

فعالاساتید راهنما: دکتر مسعود پورمهدیان، دکتر نازنین روشندل توانا

رایانامه:

عباس رحیمی

فعالاستاد راهنما: پروفسور داریوش کیانی

رایانامه:

گیتی زارعی

فعالاستاد راهنما: پروفسور عبدالرسول پورعباس، دکتر سهامی

رایانامه:

team

جلال سبزه

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی

رایانامه:

علیرضا سلحشوری

فعالاستاد راهنما: پروفسور داریوش کیانی، دکتر سارا سعیدی مدنی

رایانامه:

میثم سلطانی

فعالاساتید راهنما: دکتر ناصر بروجردیان، دکتر بخشعلی زاده

رایانامه:

team

فاطمه سادات سیدعلی

فعالاساتید راهنما: پروفسور بهروز خسروی، دکتر زینب اخلاقی

رایانامه:

زهراسادات سیدی بنه کهل

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی، دکتر بهزاد نجفی سقزچی

رایانامه:

team

فاطمه شاه حسینی

فعالاستاد راهنما: پروفسور عبدالرسول پورعباس

رایانامه:

team

محمد حسین شواخ

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

حامد شفیعی گواری

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز خسروی

رایانامه:

team

رزمین عباسپور

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

حنانه فرجی بائی

فعالاستاد راهنما: دکتر بهزاد نجفی سقزچی

رایانامه:

team

نسترن کیوان

فعالاساتید راهنما: پروفسور سید منصور واعظ پور، دکتر فرهاد رحمتی

رایانامه:

پویان گودرزی

فعالاستاد راهنما: دکتر مسعود پورمهدیان

رایانامه:

team

بهناز لجمیری

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

فاطمه لشگری

فعالاستاد راهنما: دکتر مسعود پورمهدیان

رایانامه:

ایوب محمدعلی پورکمال الدین پشته

فعالاستاد راهنما: پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

بتول سادات مرتضوی ثمرین

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی رستمی

رایانامه:

team

روح الله مفید

فعالاستاد راهنما: دکتر علیرضا مفیدی

رایانامه:

team

بزرگمهر وزیری

فعالاستاد راهنما: دکتر فرهاد رحمتی

رایانامه:

علیرضا هاشمی فر

فعالاستاد راهنما: پروفسور عبدالرسول پورعباس

رایانامه:
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5418 بار   |   دفعات چاپ: 860 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر