دانشجویان دکتری رشته علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

دانشجویان دکتری رشته علوم کامپیوتر

team

فاطمه احمدی

فعالاساتید راهنما: دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی، پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

روح الله احمدیان مقدم

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

سحر اردلان

فعالاساتید راهنما: دکتر فرزاد دیده ور، دکتر زاهد رحمتی

رایانامه:

عبدالحسین الجعباوی

فعالاساتید راهنما: دکتر سعید شیری قیداری

رایانامه:

اصیل المهدی

فعالاساتید راهنما: دکتر علی محدث خراسانی، دکتر محمد اکبری

رایانامه:

نسیبه امامی چوکانلو

فعالاساتید راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

حمیدرضا اوتادی

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید شیری قیداری

رایانامه:

مرتضی بابایی

فعالاستاد راهنما: دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

رایانامه:

سروش بهاریان

فعالاساتید راهنما: دکتر علی محدث خراسانی، دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

رایانامه:

team

ندا بینش

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

حیدر جعفر

فعالاساتید راهنما: دکتر علی محدث خراسانی، دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

رایانامه:

سیدتنصیرحیدر جعفری

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

team

امیرحسین جمالی

فعالاستاد راهنما: دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

رایانامه:

team

فاطمه حسین نیا

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

محمدجواد حکمت نسب

فعالاستاد راهنما: دکتر فرزاد دیده ور

رایانامه:

معصومه خدایی

فعالاساتید راهنما: دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی، پروفسور بهروز بیدآباد

رایانامه:

team

امین رحمانی

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

سعید رستگار

فعالاستاد راهنما: دکتر فرزاد دیده ور

رایانامه:

الهه رئیسی سربیژن

فعالاستاد راهنما: دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

رایانامه:

امیر زرین قلم

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید شیری قیداری

رایانامه:

team

اسما زینلی چترودی

فعالاساتید راهنما: پروفسور داریوش کیانی، دکتر سید ناصر هاشمی

رایانامه:

مهسا سعادت

فعالاستاد راهنما: دکتر فاطمه زارع میرک آباد

رایانامه:

team

طیبه سعیدی

فعالاستاد راهنما: دکتر علی محدث خراسانی

رایانامه:

فاطمه شمس عزت

فعالاستاد راهنما: دکتر سعید شیری قیداری، دکتر علی محدث خراسانی

رایانامه:

مریم صنیع ثالث

فعالاستاد راهنما: دکتر زاهد رحمتی

رایانامه:

زهرا طاهری

فعالاساتید راهنما: دکتر مصطفی شمسی، دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

رایانامه:

هاشم عزتی

فعالاساتید راهنما: دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

رایانامه:

عارفه علیخانی

فعالاساتید راهنما: دکتر فرزاد دیده ور، دکتر محمد اکبری

رایانامه:

team

سامان فرحت

فعالاستاد راهنما: دکتر فرزاد دیده ور

رایانامه:

زهرا قربانعلی

فعالاستاد راهنما: دکتر فاطمه زارع میرک آباد

رایانامه:

امید کیهانی

فعالاستاد راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

سبحان لطیفی

فعالاساتید راهنما: دکتر علی محدث خراسانی، دکتر امین غیبی

رایانامه:

نیما محمدی

فعالاساتید راهنما: دکتر مهدی قطعی

رایانامه:

team

سپهر مرادی

فعالاساتید راهنما: دکتر علی محدث خراسانی، دکتر مصطفی شمسی

رایانامه:

سمیه مرادی

فعالاساتید راهنما: دکتر زاهد رحمتی

رایانامه:

team

محسن منصوری

فعالاستاد راهنما: دکتر فرزاد دیده ور

رایانامه:
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4195 بار   |   دفعات چاپ: 936 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر