پیام رئیس گروه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

پیام رئیس گروه

اهمیت حفظ و نگهداری سازه های فلزی و غیر فلزی در دنیای امروز امری حیاتی تلقی می گردد. هزینه های هنگفتی هر ساله به جهت نصب سازه ها در دریا و خشکی مصرف شده و این سازه ها ملزم به حفاظت و نگهداری هستند در غیر اینصورت به سرعت از بین رفته و مستلزم ضرر و زیان های فراوانی می گردند. این رشته تحصیلی کاربردی که تقریبا در تمام صنایع مختلف کشور نقش آفرینی می نماید از جذابیت خاصی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در سطح بین المللی برخوردار است، و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بصورت بین رشته ای و متشکل از دانشکده های مهندسی پلیمر و رنگ، معدن و دریا ارائه می گردد و تا کنون توانسته با بهره گیری از اساتید توانمند و آزمایشگاههائی با تجهیزات ارزشمند آموزش و پژوهش را به نحو شایسته ای به دانشجویان ارائه دهد. تعهد من و همکارانم تربیت متخصصینی است که بتوانند با استفاده از علوم روز دنیا با جدیدترین روشهای کنترلی بر خوردگی و اضمحلال مواد فایق آیند. اهمیت سازه های مجاور دریا باعث شده است تا دانشگاه موقعیت این رشته تحصیلی را در بندرعباس قرار دهد گر چه پژوهش های این حوزه از علوم و مهندسی، ارتباطات خود با سایر دانشکده های دانشگاه را نیز می طلبد.
دکتر محمدرضا محمدزاده عطار