گروه آموزشی ریاضی محض

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

 

اعضای هیات‌ علمی گروه ریاضی محض

team

دکتر سارا سعیدی مدنی

مدیرگروه ریاضی محض، استادیار


علایق پژوهشی:جبر جابه جایی ترکیبیاتی و محاسباتی  ترکیبیات، توپولوژی ترکیبیاتی و نظریه گراف جبر جابه جایی و همولوژی هندسه محدب و گسسته رمز، کد و یادگیری ماشین با دیدگاه های جبری و ترکیبیاتی

رایانامه: sarasaeedi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۸

team

دکتر بهروز بیدآباد

استاد


علایق پژوهشی:  هندسه ریمان-فینسلر شارریچی‌وکاربردآن‌درالگوریتمهای‌پردازش‌تصویر ناوبری‌زرملو وکنترل‌‌بهینه هندسه‌گسسته‌وکاربردآن‌درتشخیص‌بیماریهای‌مغز 

رایانامه: bidabad[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۵

team

دکتر عبدالرسول پورعباس

استاد


علایق پژوهشی:آنالیز تابعی آنالیز هارمونیک جبر های باناخ نظریه عملگری جبر های-*C 

رایانامه: arpabbas[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۲

team

دکتر بهروز خسروی

استاد


علایق پژوهشی: گروههای متناهی نظریه سرشتها ترکیبیات  کاربردهای ترکیبیات در نظریه گروهها پنهان نگاری (استگانوگرافی)
 

رایانامه: bkhosravi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۹

team

دکتر داریوش کیانی

استاد


علایق پژوهشی: ترکیبیات جبری و نظریه جبری گراف رمز،کدویادگیری‌ماشین‌بادیدگاه‌های‌جبری ‌وترکیبیاتی جبر جابه‌جایی ترکیبیاتی ومحاسباتی ترکیبیات، توپولوژی‌ترکیبیاتی‌و نظریه‌گراف جبر ناجابه‌جایی ونظریه‌گروه

رایانامه: dkiani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۷

team

دکتر سید منصور واعظ پور

استاد


علایق پژوهشی:آنالیز تابعی آنالیز غیرخطی نظریه عملگرها معادلات دیفرانسیل کسری  

رایانامه: vaez[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۶

team

دکتر ناصر بروجردیان

دانشیار


علایق پژوهشی: هندسه دیفرانسیل با کاربرد آن در فیزیک نظری
 

رایانامه: broojerd[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۵

team

دکتر مسعود پورمهدیان

دانشیار


علایق پژوهشی: نظریه پایداری و سادگی ساختار های ژنریک منطق پیوسته منطق احتمال و منطق مرتبه اول موجهات نظریه دامنه

رایانامه: mpourmahd[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۴

team

دکتر فرهاد رحمتی

دانشیار


علایق پژوهشی:هندسه جبری جبر جابجایی محاسباتی رمز نگاری پسا کوانتمی 

آزمایشگاه: سیستمها و محاسبات توزیع شده
رایانامه: frahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۲

team

دکتر مرتضی میرمحمدرضائی

دانشیار


علایق پژوهشی:هندسه دیفرانسیل هندسه جبری هندسه گسسته آنالیز هندسی الگوریتم 

رایانامه: mmreza[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۴

team

دکتر شمیلا بیاتی

استادیار


علایق پژوهشی:جبر جابجایی ترکیبیاتی نظریه گراف جبر همولوژیک جبر جابجایی محاسباتی بهینه سازی ترکیبیاتی نظریه کدگذاری در تعامل با جبر و ترکیبیات

رایانامه: bayati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۶۹

team

دکتر مهدی رستمی

استادیار


علایق پژوهشی: آنالیز تابعی آنالیز هارمونیک فضاهای عملگری  *C-جبرها  

رایانامه: mross[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۷

دکتر نازنین روشندل توانا

استادیار


علایق پژوهشی:مدل تئوری و کاربردهای آن نظریه محاسبه پذیری در اعداد حقیقی آنالیز محاسباتی کاربرد منطق در علوم دیگر 

رایانامه: nrtavana[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۱

team

دکتر زینب اخلاقی

استادیار


علایق پژوهشی: نظریه گروههای متناهی گروههای جایگشتی  نظریه سرشتنظریه نمایش گروهها نظریه کدگذاری برپایه نظریه گروه

بررسی ساختار گروهها با استفاده از گرافها
رایانامه:
z_akhlaghi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۶

team

دکتر علیرضا مفیدی

استادیار


علایق پژوهشی:منطق ریاضی نظریه مدلها نظریه گراف   ترکیبیات منطق‌ درترکیبیات، آنالیزوسیستمهای‌دینامیکی  جنبه‌های‌منطقی‌وترکیبیاتی‌یادگیری‌ماشین‌وهوش‌مصنوعی

رایانامه: mofidi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵

team

دکتر بهزاد نجفی سقزچی

دانشیار


علایق پژوهشی:هندسه دیفرانسیل هندسه‌ریمانی- فینسلری گروه‌های‌لی‌‌ وکاربردآنها در معادلات‌دیفرانسیل فضاهای‌همگن‌ومتقارن  

رایانامه: behzad.najafi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۹

team

دکتر بیژن هنری

استادیار


علایق پژوهشی: توپولوژی  هندسه
 

رایانامه: honari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۴
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 34627 بار   |   دفعات چاپ: 1357 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر