مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

 

مسئولین دانشکده

team

دکتر داریوش کیانی
رییس دانشکدهرایانامه: dkiani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۰

team

دکتر عبدالرسول پورعباس

سردبیر مجله ریاضیات و محاسبات امیرکبیر


 

رایانامه: arpabbas[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۲

team

دکتر فرهاد فخار ایزدی

معاون امور آموزشیرایانامه: f.fakhar[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۰

team

دکتر بهزاد نجفی

مدیر فرهنگی و دانشجویی


 

رایانامه: behzad.najafi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۹

team

دکتر مصطفی عباس زاده

معاون تحصیلات تکمیلی


 

رایانامه: m.abbaszadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۸

team

مهندس مجتبی ترکیان

مدیریت مالی، اداریرایانامه: torkian[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۱

team

دکتر فاطمه شاکری

مدیر گروه ریاضی کاربردی


 

رایانامه: f.shakeri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۹

team

دکتر زاهد رحمتی

مدیر گروه علوم کامپیوتر


 

رایانامه: zrahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲

team

دکتر امید نقشینه

مدیر امور المپیادهای دانشجویی


 

رایانامه: naghshineh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۳

team

دکتر محمد علی

مدیر امور دانشجویان ممتاز


 

رایانامه: mali۷۱[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۲

team

دکتر مهدی رستمی

مدیر اجرایی مجله ریاضیات و محاسبات امیرکبیر


 

رایانامه: mross[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۷

team

دکتر سارا سعیدی مدنی

معاون پژوهشی
مدیر امور روابط بین الملل

مدیر گروه ریاضی محض


 

رایانامه: sarasaeedi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۸

team

دکتر فرناز هوشمند خلیق

مدیر امور کارآموزی و کارآفرینی دانشجویان


 

رایانامه: f.hooshmand.khaligh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۹
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 17716 بار   |   دفعات چاپ: 721 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر