مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

 

مسئولین دانشکده

team

دکتر داریوش کیانی
ریاست دانشکدهرایانامه: dkiani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۰

team

دکتر عبدالرسول پورعباس

سردبیر مجله ریاضیات و محاسبات امیرکبیر


 

رایانامه: arpabbas[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۲

team

دکتر مصطفی عباس زاده

معاونت تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و بین الملل


 

رایانامه: m.abbaszadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۸

team

دکتر بهزاد نجفی

معاونت آموزشی


 

رایانامه: behzad.najafi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۹

team

مهندس مجتبی ترکیان

مدیریت مالی، اداریرایانامه: torkian[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۱

team

دکتر اسماعیل خرم

مدیریت گروه آمار


 

رایانامه: eskhor[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۷

team

دکتر فاطمه شاکری

مدیریت گروه ریاضی کاربردی


 

رایانامه: f.shakeri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۹

team

دکتر زینب اخلاقی

مدیریت گروه ریاضی محض


 

رایانامه: z_akhlaghi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۶

team

دکتر زاهد رحمتی

مدیریت گروه علوم کامپیوتر


 

رایانامه: zrahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲

team

دکتر امید نقشینه

مدیریت امور المپیادهای دانشجویی


 

رایانامه: naghshineh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۳

team

دکتر علیرضا مفیدی

مدیریت امور دانشجویان ممتاز


 

رایانامه: mofidi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵

team

دکتر مهدی رستمی

مدیریت اجرایی مجله ریاضیات و محاسبات امیرکبیر


 

رایانامه: mross[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۷

team

دکتر سارا سعیدی مدنی

مدیریت امور روابط بین الملل


 

رایانامه: sarasaeedi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۸

team

دکتر فرناز هوشمند خلیق

مدیریت امور ارتباط با صنعت دانشکده و کارآموزی و کارآفرینی دانشجویان


 

رایانامه: f.hooshmand.khaligh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۹

team

دکتر محمد اکبری

مدیریت شبکه، وبسایت و سیستمهای کامپیوتری


  

رایانامه: akbari.ma[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۵
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10765 بار   |   دفعات چاپ: 364 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر