رشته آمار

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

آمار

دوره تحصیلات تکمیلی گروه آمار در سال ۱۳۷۶ با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۸۶ با راه‌اندازی دوره دکتری آغاز به کار نمود.

در حال حاضر گروه آمار سالانه حدود ۱۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۵ دانشجوی دکتری در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه آمار در زمینه‌های زیر می‌باشد:

  • فرایندهای تصادفی
  • سری‌های زمانی
  • نظریه احتمال
  • استنباط آماری
  • مدل‌های خطی
  • طرح آزمایش‌ها
  • داده کاوی


دروسی که دانشجویان آمار باید بگذرانند:
 
  • استنباط آماری۱ چهار  واحد  
  • نظریه  اندازه و احتمال ۱  چهار واحد 
  • سمینار ۲ واحد
 
جدول ۱- دروس پیشنیاز رشته آمار ریاضی
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
۲۳ آنالیز ریاضی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۱۳ و۱۶
۲۷ آمار ریاضی۱ ۳ ۴۸ ۴۸ - ۲۵ و ۲۶
۲۸ آمار ریاضی ۲ ۳ ۴۸ ۴۸ - ۲۷
۲۹ فرآیندهای تصادفی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۵
۳۰ روش های نمونه گیری ۱ ۳ ۴۸ ۴۸ - ۲۶
۳۲ رگرسیون ۱ ۳ ۴۸ ۴۸ - ۲۲ و۲۷
۳۵ طرح آزمایش های ۱ ۳ ۴۸ ۴۸ - ۳۲
۳۶ روشهای ناپارامتری ۳ ۴۸ ۴۸ - ۲۶
۳۷ سری های زمانی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۷ و ۲۹
۴۰ روش های چند متغیره گسسته ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸ و ۳۲
*دروس پیشنیاز از این جدول برحسب شاخه مربوط با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تعیین می شوند
 
 
جدول ۲- درس تخصصی رشته آمار ریاضی
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
۸۰ نظریه اندازه و احتمال ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۳
۸۱ استنباط آماری ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۸۲ استنباط آماری ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۸۱
 
 
جدول ۳- دروس اختیاری رشته آمار ریاضی
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
۹۱ آمار فضایی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۹۲ آنالیز چند متغیره ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۹۳ بیو انفورماتیک آماری ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۹۴ پردازش آماری تصویر ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۹۵ تحلیل آماری شکل ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۹۶ تحلیل آماری الگوهای نقطه ایی ۴ ۶۴ ۶۴ - ۱۱۴
۹۷ تحلیل بقا ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۲
۹۸ تحلیل چند متغیره گسسته پیشرفته ۴ ۶۴ ۶۴ - ۴۰
۹۹ تحلیل داده های طولی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۲
۱۰۰ داده کاوی پیشرفته ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۰۱ روش شناختی آمارگیری ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۰
۱۰۲ روش های دنباله ایی ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۰۳ روش های ناپارامتری پیشرفته ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۶
۱۰۴ سری های زمانی ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۷
۱۰۵ سمینار* ۴ ۶۴ ۶۴ - -
۱۰۶ شبیه سازی ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۰۷ طرح آزمایش های پیشرفته ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۵
۱۰۸ فرآیندهای تصادفی ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۹
۱۰۹ فنون آماری ۴ ۶۴ ۶۴ - -
۱۱۰ مباحث پیشرفته در نظریه اطلاع ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۱۱ مباحث ویژه ۴ ۶۴ ۶۴ - -
۱۱۲ مدل های خطی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۲
۱۱۳ مدل های خطی ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۱۱۲
۱۱۴ نظریه اندازه و احتمال ۲* ۴ ۶۴ ۶۴ - ۸۰
۱۱۵ نظریه تصمیم بیزی ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۱۶ نظریه صف ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۱۷ نظریه نمونه گیری ۴ ۶۴ ۶۴ - ۳۰
۱۱۸ نظریه قابلیت اعتماد ۱ ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
۱۱۹ نظریه مفصل و مدلسازی وابستگی ۴ ۶۴ ۶۴ - ۲۸
*این دروس الزاما توسط دانشجو اخذ می شود.
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6582 بار   |   دفعات چاپ: 359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر