اساتید بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 

 

اساتید بازنشسته

team

پروفسور حجت الله ادیبی

استاد


علایق پژوهشی: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
معادلات انتگرال   الاستیسیته 
معادلات دیفرانسیل تصادفی 

گروه: ریاضی کاربردی
رایانامه: adibih[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۴

پروفسور مهدی تشکری هاشمی

استاد


علایق پژوهشی:  
 
گروه:

رایانامه: hashemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲

پروفسور میرمحسن رزاقی کاشانی

استاد


علایق پژوهشی:  
 
گروه:

رایانامه:

تلفن:

team

پروفسور عبدالحمید ریاضی

استاد


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: riazi[at]aut.ac.ir

تلفن:

دکتر صادق رضائی

دانشیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: srezaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۲

team

دکتر سید احسان الله بنی فاطمی

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: banifatemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۷

team

دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه: علوم کامپیوتر
رایانامه: shiri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۸

team

دکتر بهمن عرب زاده

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: arabzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۹

دکتر رجبعلی قندهاری

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

team

دکتر مجتبی مظفری

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: mozaffar[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵

دکتر مسعود نیکوکار

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

team

یوسف امیر ارجمند

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: amirarj[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۷

سید محمدتقی لواسانی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

team

احمد عبداللهی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: damhaabd[at]aut.ac.ir

تلفن:

team

هایده علی آبادی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه: علوم کامپیوتر
رایانامه: aliabadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۵۲




CAPTCHA
دفعات مشاهده: 13099 بار   |   دفعات چاپ: 1181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر