ساختار رشته علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 

برنامه دوره کارشناسی علوم کامپیوتر شامل ۱۳۴ واحد درسی است و دانشجو پس از گذراندن این تعداد واحد به شرح جدول ذیل فارغ التحصیل کارشناسی علوم کامپیوتر خواهد شد:
 
جدول ۲ – مجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی علوم کامپیوتر
 
دروس اساسی علوم کامپیوتر دروس اختیاری علوم کامپیوتر یا کهاد
عمومی پایه اصلی تخصصی عنوان به‌صورت تعدادی درس به‌صورت بسته‌ها از رشته های دیگر دانشگاه
در رشته آزاد
۲۰ ۲۱ ۴۲ ۲۱ علوم کامپیوتر ۱۵ ۱۵  
علوم کامپیوتر با کهاد ۳۰    
علوم کامپیوتر با یک بسته ۱۵   ۱۵
 
  
 
جدول شماره ۳- دروس پایه رشته علوم کامپیوتر
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز توضیحات
۱ ریاضی عمومی (۱) ۱۰۱۱۰۵۳ ۳    
۲ ریاضی عمومی (۲) ۱۰۱۱۱۰۳ ۳ ریاضی عمومی (۱)  
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۰۱۱۲۵۳ ۳ هم‌نیاز با ریاضی عمومی (۲)  
۴ مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی ۱۲۳۶۳۱۳ ۳    
۵ فیزیک عمومی (۱) ۱۰۲۱۳۰۳ ۳    
۶ مبانی اقتصاد ۱۲۵۵۱۰۳ ۳   یک درس از دروس ردیف ۶ اخذ شود.
فیزیک عمومی (۲) ۱۰۲۱۳۵۳ ۳ فیزیک عمومی (۱)
اصول حسابداری و هزینه‌یابی ۱۱۲۶۷۴۳ ۳  
اصول مدیریت ۱۱۲۶۷۱۳ ۳  
۷ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۱۲۱۸۲۷۲ ۲ گذراندن ۶۰ واحد  
۸ کارگاه کامپیوتر (۱) ۱۲۱۸۲۸۱ ۱    
اخذ ۲۱ واحد از این جدول اجباری است.
 
 
 
جدول شماره ۴- دروس اصلی رشته علوم کامپیوتر
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز توضیحات
۱ مبانی علوم ریاضی ۱۲۳۶۳۰۳ ۳ ریاضی عمومی (۱) یا درس مبانی علوم کامپیوتر
۲ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی ۱۲۱۸۱۰۳ ۳ مبانی علوم ریاضی  
۳ مبانی ترکیبیات ۱۲۱۸۱۶۳ ۳ هم‌نیاز با مبانی علوم ریاضی  
۴ مبانی آنالیز عددی ۱۲۱۸۱۳۳ ۳ ریاضی عمومی (۲)  
۵ مبانی احتمال ۱۳۱۹۱۵۳ ۳ ریاضی عمومی (۱)  
۶ مبانی نظریه محاسبه ۱۲۱۸۲۹۳ ۳ مبانی علوم ریاضی  
۷ برنامه‌سازی پیشرفته ۱۳۱۹۱۴۳ ۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
۸ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها ۱۲۱۸۳۰۴ ۴ برنامه‌سازی پیشرفته  
۹ اصول سیستم های عامل ۱۲۱۸۳۶۴ ۴ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها  
۱۰ جبرخطی عددی ۱۲۱۸۱۹۳ ۳ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی  
۱۱ اصول سیستمهای کامپیوتری ۱۲۱۸۳۷۴ ۴ برنامه سازی پیشرفته  
۱۲ مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها ۱۲۱۸۲۴۳ ۳ مبانی علوم ریاضی یا درس مبانی منطق در علوم کامپیوتر
۱۳ طراحی و تحلیل الگوریتمها ۱۲۱۸۳۲۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها  
اخذ کل دروس این جدول (۴۲ واحد) الزامی است.
 
 
 
جدول شماره ۵- دروس تخصصی (رشته علوم کامپیوتر)
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ بهینه‌سازی خطی * ۱۲۱۸۱۸۳ ۳ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی
۲ نظریه محاسبه* ۱۲۱۸۳۱۳ ۳ مبانی نظریه محاسبه
۳ هوش مصنوعی* ۱۲۵۵۰۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، مبانی احتمال
۴ اصول طراحی نرم افزار* ۱۳۱۶۱۶۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۵ کامپایلر ۱۲۱۸۳۵۳ ۳ مبانی نظریه محاسبه
۶ پایگاه داده ها ۱۲۱۸۳۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
  شبکه های کامپیوتری ۱۲۱۸۶۱۳ ۳ اصول سیستمهای کامپیوتری
۷ مباحثی در علوم کامپیوتر ۱۲۱۸۳۹۳ ۳ اجازه گروه
۸ بهینه‌سازی غیرخطی ۱۲۱۸۳۴۳ ۳ بهینه سازی خطی
۹ نظریه گراف و کاربردها ۱۱۲۹۰۴۳ ۳ مبانی ترکیبیات
۱۰ آنالیز عددی ۱۲۱۸۴۷۳ ۳ مبانی آنالیز عددی
هر دانشجو باید دروس ستاره دار این جدول را اخذ نماید و جمعا از این جدول باید ۲۱ واحد انتخاب نماید.
 
  
 
جدول شماره ۶- دروس اختیاری رشته علوم کامپیوتر
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ طراحی هندسی کامپیوتری** ۱۲۱۸۳۸۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۲ شبیه سازی کامپیوتری** ۱۱۲۸۴۱۳ ۳ مبانی احتمال
۳ داده کاوی** ۱۲۱۸۶۳۳ ۳  
۴ پروژه ** ۱۱۲۷۵۵۳ ۳ روش تحقیق و گزارش نویسی
۵ کارآموزی ۱** ۱۱۲۷۱۱۲ ۲ گذراندن ۱۰۰ واحد
۶ کارآموزی ۲ ۱۱۲۷۱۲۲ ۲ گذراندن ۱۰۰ واحد
۷ کاربرد کامپیوتر در سیستمهای تجاری ۱۱۲۸۳۳۳ ۳ برنامه سازی پیشرفته
۸ بهینه‌سازی ترکیبی و آنالیز شبکه‌ها ۱۲۵۴۰۸۳ ۳ بهینه سازی خطی
۹ مبانی آنالیز ریاضی ۱۲۱۸۱۲۳ ۳ ریاضی عمومی ۲
۱۰ مبانی جبر ۱۲۱۸۱۷۳ ۳ مبانی علوم ریاضی
۱۱ نظریه کدگذاری ۱۲۶۴۰۳۳ ۳ مبانی جبر
۱۲ زبانهای برنامه سازی ۱۲۳۶۱۶۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۱۳ گرافیک کامپیوتر ۱۲۵۴۰۲۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۱۴ منطق ۱۲۵۴۰۴۳ ۳ مبانی ترکیبیات، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها
۱۵ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۱۲۰۵۰۹۳ ۳ اصول مدیریت
۱۶ ریاضیات مهندسی ۱۰۱۱۷۱۳ ۳ ریاضی ۲
۱۷ احتمال (۱) ۱۲۱۸۲۰۳ ۳ مبانی احتمال
۱۸ زیست شناسی سلولی   ۳  
۱۹ مباحثی در الگوریتم­ها   ۳ طراحی و تحلیل الگوریتم­ها
۲۰ بیوانفورماتیک   ۳ زیست شناسی سلولی
۲۱ مبانی کارآفرینی مصوب وزارت علوم ۲  
  • هر دانشجوی بدون کهاد و بسته، بایستی ۳۰ واحد از  این جدول به دلخواه انتخاب نماید که حداقل ۱۵ واحد آن از میان دروس **دار این جدول و یا درسهای اخذ نشده از جدول ۳ باشد.
  • هر دانشجوی بدون کهاد می تواند از میان دروس **دار یا درسهای اخذ نشده  از جدول ۳ تعداد ۱۵ واحد به اختیار انتخاب و ۱۵ واحد دیگر آن را از دروس بسته های مصوب رشته های دیگر دانشگاه اخذ نماید.
  • هر دانشجوی با کهاد مصوب به جای اخذ ۳۰ واحد از دروس اختیاری این جدول، می تواند ۳۰ واحد از رشته های دیگر (در قالب کهادهای مصوب) اخذ نماید.
 
 
برای جزییات بیشتر، لطفا به سایت دانشکده به آدرس
math.aut.ac.ir بخش آموزش مراجعه فرمایید.


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1702 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر