فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
مباحثی در توپولوژی عمومی و کاربردهای آن
بهزاد نجفی سقزچی,طیبه السادات طباطبایی فر,ندا شجاعی
1402
ایران
تألیف
2
کدهای توازن آزمای کم چگال شبه دوری براساس گراف پایه
محمدرضا رفسنجانی صادقی
1402
ایران
تصنیف
3
مبانی نظریه کدگذاری
محمدرضا رفسنجانی صادقی
1401
ایران
تألیف
4
مقدمه ای بر روشهای بهینه سازی تصادفی
سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
1400
ایران
تألیف
5
آشنایی با هندسه منیفلد
بهزاد نجفی سقزچی,مرتضی میرمحمدرضائی,علی صادقی
1400
ایران
تألیف
6
حساب دیفرانسیل و انتگرال روی Rn
مرتضی میرمحمدرضائی,بهزاد نجفی سقزچی
1399
ایران
تألیف
7
سامانه های تصمیم یار وخبره در حمل ونقل هوشمند
مهدی قطعی
1399
ایران
تألیف
8
مبانی علوم ریاضی
بهزاد نجفی سقزچی
1399
ایران
تألیف
9
Metaheuristics and Optimization in Computer and Electrical Engineering Chapter 3: Optimization Techniques in Intelligent Transportation Systems
مهدی قطعی
1399
Switzerland
تألیف یک فصل کتاب
10
مقدمه‌ای بر کامپایلر و طراحی زبان
محمدحسن شیرعلی شهرضا
1399
ایران
ترجمه
11
Methods and Models in Mathematical Programming
سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
1398
Switzerland
تألیف
12
مبانی هندسه دیفرانسیل جلد اول
بهروز بیدآباد
1398
ایران
تألیف
13
Smartphones: Recent Innovations and Applications Chapter 5. Smartphone-Based Systems for Driving Evaluation
مهدی قطعی
1398
United States
تألیف یک فصل کتاب
14
اخلاق سایبری (درک اخلاق سایبری در دنیای سایبری)
محمدحسن شیرعلی شهرضا
1398
ایران
ترجمه
15
چند جمله ایهای جبری تصادفی
سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
1397
ایران
تصنیف
16
روشهایی در مدل سازی ریاضی
سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
1397
ایران
تألیف
17
اعداد مختلط مبانی و مسایل(از سری کتب گام با حساب دیفرانسیل و انتگرال)
بهروز خسروی,داریوش کیانی
1397
ایران
تألیف
18
Multigraded algebra and applications - Chapter 4: Binomial Edge Ideals: A Survey
سارا سعیدی مدنی
1397
Germany
تألیف یک فصل کتاب
19
Homological and Computational Methods in Commutative Algebra-Ideals of poset homomorphisms: a survey
مارتینا یونکه-کوبیتزکه,سارا سعیدی مدنی
1396
Germany
تألیف یک فصل کتاب
20
Logic around the World: On the Occasion of 5th Annual Conference of the Iranian Association for Logic /
مسعود پورمهدیان,علی صادق دقیقی
1396
ایران
تدوین
21
پیش بینی سریهای زمانی از مقدماتی تا پیشرفته به همراه برنامه های کاربردی در R
مینا امین غفاری قره شیران
1395
ایران
تألیف
22
موجکها و کاربردهای آن
مینا امین غفاری قره شیران,علی ابوالحسنی
1395
ایران
ترجمه
23
تحلیل سری‌های زمانی کاربردی
مینا امین غفاری قره شیران
1394
ایران
تألیف
24
مبانی آنالیز عددی
مهرداد لکستانی ,مهدی دهقان,عباس سعادتمندی
1394
ایران
تألیف
25
هندسه منیفلد ۲ چاپ دوم با اصلاحات و ویرایش جدید
بهروز بیدآباد
1394
ایران
تألیف
اولین
قبلی
1