فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1
بررسی و توسعه مدل بهینه‌سازی رویکرد ماشین بردار پشتیبان توأم
نادیا قنبری,فرناز هوشمند خلیق,سید علی میرحسنی
16th International Conference Of Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1402/8/24
2
تشخیص ناهنجاری به روش ماشین بردار پشتیبان یک کلاسه با قیود احتمالی استوار توزیعی
امیرحسین نورمحمدی,سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
بین‌المللی
1402/8/24
3
رویکرد بهینه سازی برای شناسایی بزرگترین زیرماتریس با خاصیت یک های متوالی
محمد نصیر یاراحمدی,سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
بین‌المللی
1402/8/24
4
مدل بهینه‌سازی برای مسأله ماشین بردار پشتیبان با تابع جریمه تکه‌ای خطی
مژگان علیخانی,فرناز هوشمند خلیق
16th International Conference Of Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1402/8/24
5
طراحی و پیاده سازی یک مدل هوشمند پرسش و پاسخ برای کووید ۱۹
صادق احمداخوندی,سعید شیری قیداری,محمدحسن شیرعلی شهرضا
دومین کنفرانس ملی فضای سایبر
داخلی
1402/8/9
6
الگوی چولسکی گارچ با ضرایب وابسته به زمان
فردوس مجمدی بساتینی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,تکتم ولی زاده
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
داخلی
1402/6/8
7
فرآیندهای مارکف تبادلی کارما با محرک نیمه لوی
محمد محمدی چلیکدانی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,نویده مدرسی
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
داخلی
1402/6/8
8
مدلبندی قیمت بازارهای الکتریسیته با استفاده از فرآیندهای شبه نیمه لوی
نویده مدرسی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه زنجان
داخلی
1402/6/1
9
میدانهای مقیاس پایایی چندگانه- نمایش طیفی
حجت قاسمی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,نویده مدرسی
پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه زنجان
داخلی
1402/6/1
10
Pricing Options and Computing Implied Volatilities with Artificial Neural Networks using real market data
نیما محمدی,محمدرضا احمدی ورزنه,مصطفی عباس زاده
The 8th FINACT-IRAN International Conference on Financial and Actuarial Mathematics
بین‌المللی
1402/4/27
11
کاربرد ماتریس عضویت فازی در یوگا برای بهبود بیخوابی
نازنین روشندل توانا
اولین همایش ملی نقش علوم پایه در ورزش همگانی و کونگ فوتوآ
داخلی
1402/4/15
12
A Saturation Modification Image Enhancement Method for Low Light Color Images
سپیده خرمایی پور,فاطمه شاکری
کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی و خودرو هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
13
A Survey on Fraud Detection in Car Insurance
بهنام یوسفی مهر,مهدی قطعی
کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
14
Combining SVM with an efficient feature selection mechanism to predict the stock-market trend
معصومه پرداختی شمالی,فرناز هوشمند خلیق
International Conference on Artificial Intelligence and Smart Vehicle
بین‌المللی
1402/3/3
15
Driver Identification by an Ensemble of CNNs Obtained from Majority-Voting Model Selection
روح اله احمدیان مقدم,مهدی قطعی,یوهان والسترم
کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
16
A property for minimal but not strongly minimal structures
نازنین روشندل توانا
دهمین همایش سالانه انجمن منطق ایران
بین‌المللی
1401/12/3
17
Simulation of Cahn-Hilliard-Navier-Stokes system
محمدسروش غفاری,مصطفی عباس زاده
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، دانشگاه مازندران
بین‌المللی
1401/11/19
18
ارائه‌ی یک نگاشت بین مدل‌های فرآیندی BPMN۲.۰ و شبکه‌های پتری جریان کار بر اساس الگوهای جریان کنترلی پایه‌ای و مفهوم عام مدل‎های فرآیندی
یحیی پورسلطانی,محمدحسن شیرعلی شهرضا,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
بین‌المللی
1401/11/5
19
Surface Crack Detection using Deep Convolutional Neural Network in Concrete Structures
محمد رهایی,مصطفی ایرانی پرست,علیرضا رهائی,مهدی قطعی
Fifth IEEE International Conference on Image Processing, Applications and Systems (IPAS 2022)
بین‌المللی
1401/9/14
20
A new optimization model for the CO2 capture and enhanced oil recovery planning problem
بهروز عبدلی,فرناز هوشمند خلیق,سید علی میرحسنی
15th International Conference of The Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1401/8/25
21
Logic based Benders decomposition algorithm to locate sensors of traffic flow identification
فاطمه وحدت دربند,فرناز هوشمند خلیق,سید علی میرحسنی
15th International Conference of The Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1401/8/25
22
تشخیص طنز در زبان فارسی با رویکرد یادگیری عمیق
فاطمه نجفی لپوندانی,محمدحسن شیرعلی شهرضا
اولین کنفرانس فضای سایبر
داخلی
1401/8/10
23
A Hybrid DC Algorithm for an Optimization Problem with Semi-continuous Variables and Cardinality Constraint
فرناز هوشمند خلیق
Fifth International Conference on Intelligent Computing and Optimization
بین المللی نمایه شده
1401/8/5
24
The utilization of POD/DEIM model order reduction for numerical simulation of a nonlinear problem
مهدیه السادات فضایل,فرهاد فخارایزدی ,علی ابراهیمی جهان
پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران
داخلی
1401/6/14
25
Simulation of Rayleigh-Taylor instability based on Navier-Stokes-Cahn-Hilliard equation via RBF-FD method
مصطفی عباس زاده,محمدسروش غفاری,مهدی دهقان
پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران
داخلی
1401/6/14
اولین
قبلی
1
...