فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1
Spectral Elements of Positive Definite Matrices Over Symmetrized Tropical Algebra
Marianne Akian,Stéphane Gaubert,داریوش کیانی,هانیه توکلی پور
2024 SIAM Conference on Applied Linear Algebra
بین‌المللی
1403/2/24
2
On a biprojective-like property of Banach algebras based on a closed ideal
امیر سهامی,مهدی رستمی,مونا آج
یازدهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
داخلی
1403/2/12
3
Enhancing Predictive Accuracy of Biomolecules Partition Coefficients in Aqueous Two-Phase Systems Using Machine Learning
فاطمه باقری,غلامرضا پازوکی,فاطمه زارع میرک آباد,مهسا سعادت,زهرا قربانعلی
3rd International & 12th Iranian Conference on Bioinformatics
بین‌المللی
1402/12/8
4
AN NOVEL METHOD FOR COMPUTING DOT PRODUCT DIMENSION OF CERTAIN DISCONNECTED GRAPHS WITH EFFICIENT SEARCH
مهین بهرامی,داریوش کیانی
دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری
داخلی
1402/11/18
5
ON THE REGULARITY OF SOME BINOMIAL IDEALS ASSOCIATED TO SOME SPECIFIC GRAPHS
مهدی برزگربفروئی,داریوش کیانی,سارا سعیدی مدنی
دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری
داخلی
1402/11/18
6
سامانه سلامت سنجی حسگرهای درون خودرویی مبتنی بر شبکه عصبی خودرمزگذار و رگرسیون جنگل تصادفی: نمونه موردی سایپا
سحر ترک حصاری,بهنام یوسفی مهر,مهدی قطعی
پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
داخلی
1402/10/13
7
بررسی و توسعه مدل بهینه‌سازی رویکرد ماشین بردار پشتیبان توأم
نادیا قنبری,فرناز هوشمند خلیق,سید علی میرحسنی
16th International Conference Of Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1402/8/24
8
تشخیص ناهنجاری به روش ماشین بردار پشتیبان یک کلاسه با قیود احتمالی استوار توزیعی
امیرحسین نورمحمدی,سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
بین‌المللی
1402/8/24
9
رویکرد بهینه سازی برای شناسایی بزرگترین زیرماتریس با خاصیت یک های متوالی
محمد نصیر یاراحمدی,سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
بین‌المللی
1402/8/24
10
مدل بهینه‌سازی برای مسأله ماشین بردار پشتیبان با تابع جریمه تکه‌ای خطی
مژگان علیخانی,فرناز هوشمند خلیق
16th International Conference Of Iranian Operations Research Society
بین‌المللی
1402/8/24
11
طراحی و پیاده سازی یک مدل هوشمند پرسش و پاسخ برای کووید ۱۹
صادق احمداخوندی,سعید شیری قیداری,محمدحسن شیرعلی شهرضا
دومین کنفرانس ملی فضای سایبر
داخلی
1402/8/9
12
الگوی چولسکی گارچ با ضرایب وابسته به زمان
فردوس مجمدی بساتینی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,تکتم ولی زاده
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
داخلی
1402/6/8
13
فرآیندهای مارکف تبادلی کارما با محرک نیمه لوی
محمد محمدی چلیکدانی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,نویده مدرسی
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
داخلی
1402/6/8
14
مدلبندی قیمت بازارهای الکتریسیته با استفاده از فرآیندهای شبه نیمه لوی
نویده مدرسی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه زنجان
داخلی
1402/6/1
15
میدانهای مقیاس پایایی چندگانه- نمایش طیفی
حجت قاسمی,سعید رضاخواه ورنوسفادرانی,نویده مدرسی
پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه زنجان
داخلی
1402/6/1
16
Pricing Options and Computing Implied Volatilities with Artificial Neural Networks using real market data
نیما محمدی,محمدرضا احمدی ورزنه,مصطفی عباس زاده
The 8th FINACT-IRAN International Conference on Financial and Actuarial Mathematics
بین‌المللی
1402/4/27
17
کاربرد ماتریس عضویت فازی در یوگا برای بهبود بیخوابی
نازنین روشندل توانا
اولین همایش ملی نقش علوم پایه در ورزش همگانی و کونگ فوتوآ
داخلی
1402/4/15
18
A Saturation Modification Image Enhancement Method for Low Light Color Images
سپیده خرمایی پور,فاطمه شاکری
کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی و خودرو هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
19
A Survey on Fraud Detection in Car Insurance
بهنام یوسفی مهر,مهدی قطعی
کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
20
Combining SVM with an efficient feature selection mechanism to predict the stock-market trend
معصومه پرداختی شمالی,فرناز هوشمند خلیق
International Conference on Artificial Intelligence and Smart Vehicle
بین‌المللی
1402/3/3
21
Driver Identification by an Ensemble of CNNs Obtained from Majority-Voting Model Selection
روح اله احمدیان مقدم,مهدی قطعی,یوهان والسترم
کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند
بین‌المللی
1402/3/3
22
Antimicrobial resistance prediction in Acinetobacter baumannii using collaborative matrix factorization
زهرا سراج,فاطمه زارع میرک آباد
The 2nd International and 11th National Iranian Conference on Bioinformatics (ICB)
بین‌المللی
1401/12/9
23
Predicting Adverse Drug Reactions Using Computational Methods: An Analysis of Drug and Adverse Reaction Features and Representations
میلاد بشارتی فرد,فاطمه زارع میرک آباد,زهرا قربانعلی
The 2nd International and 11th National Iranian Conference on Bioinformatics (ICB)
بین‌المللی
1401/12/9
24
Improvement of peptide-HLA class I prediction using transformers
مهسا سعادت,فاطمه زارع میرک آباد,نازنین حسین خان
The 2nd International and 11th National Iranian Conference on Bioinformatics (ICB)
بین‌المللی
1401/12/9
25
A property for minimal but not strongly minimal structures
نازنین روشندل توانا
دهمین همایش سالانه انجمن منطق ایران
بین‌المللی
1401/12/3
اولین
قبلی
1
...