فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ارزو دوستدار
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1401
2
ارین افتخاری طرقی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1401
3
ارش کاظمی اذربایجانی
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
4
ارمان عطایی کچویی
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1400
5
افشین یعقوبی
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1400
6
الهه عسگری
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1400
7
امیرحسین نورمحمدی
ریاضی کاربردی- بهینه سازی
کارشناسی ارشد
1400
8
پارمیدا حیدری نوری
ریاضیات و کاربردها- آنالیز
کارشناسی ارشد
1400
9
پرنیان شمس سولاری
ریاضیات و کاربردها- آنالیز
کارشناسی ارشد
1400
10
پریسا ابولی زاده اسماعیل اباد
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1400
11
حمیدرضا بدرلومنفرد
ریاضیات و کاربردها- آنالیز
کارشناسی ارشد
1400
12
داریوش کاظمی
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1400
13
ریحانه ابراهیمی
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
14
ریحانه اهنگری
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1400
15
سارا مشگین فام حقیقی
ریاضی کاربردی- بهینه سازی
کارشناسی ارشد
1400
16
سحر منصوری فر
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1400
17
سحرناز برجیسی
ریاضی کاربردی -رمز و کد
کارشناسی ارشد
1400
18
سیدبهراد حسینی نوشیروانی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
19
سیدحسن علوی
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
20
شعله قبادی نیا
ریاضیات و کاربردها- آنالیز
کارشناسی ارشد
1400
21
شیوا خانعلی زاده اینی
ریاضیات و کاربردها- آنالیز
کارشناسی ارشد
1400
22
عسل خسروی
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1400
23
علی دانشپور
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1400
24
فاطمه امینی زاده بزنجانی
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1400
25
فاطمه پیمانی
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...