فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آیسا تاجری امامچائی
ریاضی محض-جبر
کارشناسی ارشد
1398
2
امید قاسمی
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1398
3
امین نظری
ریاضی کاربردی -رمز و کد
کارشناسی ارشد
1398
4
برزان هارونی
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1398
5
حانیه امجدیان
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی
کارشناسی ارشد
1398
6
حکمت بیگ وردی
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1398
7
رزمین عباسپور
ریاضی محض-هندسه
کارشناسی ارشد
1398
8
رسول یاوری
ریاضی محض-جبر
کارشناسی ارشد
1398
9
زهرا انوری
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1398
10
زهرا رسولی
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی
کارشناسی ارشد
1398
11
زینب سعیدی دهشالی
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1398
12
سبا قاسمی نراقی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی(تحقیق در عملیات)
کارشناسی ارشد
1398
13
ستاره حرفی مریدانی
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1398
14
سیدابوالفضل سیدجوادین
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1398
15
سیددانیال محسنی بعد
ریاضی کاربردی-بهینه سازی(تحقیق در عملیات)
کارشناسی ارشد
1398
16
سیدعلیرضا قاسمی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
کارشناسی ارشد
1398
17
سیده ایلار موسوی پورگوهریون
ریاضی محض-جبر
کارشناسی ارشد
1398
18
شارون سارونیان
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1398
19
شهرزاد ذوالقدر
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1398
20
شهرزاد عصمت
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1398
21
شیوا مالکی ورنوسفادرانی
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1398
22
صابر افخم جاوید
ریاضی کاربردی -رمز و کد
کارشناسی ارشد
1398
23
علی کروبی
ریاضی محض-هندسه
کارشناسی ارشد
1398
24
غزال ملازاده
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1398
25
فاطمه ابراهیمی
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...