فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
شرایط KKTدر مسائل بهینه سازی چند هدفه
اسماعیل خرم
غزل مقدریان
کارشناسی ارشد
1400/12/23
2
الگوریتمهای کوانتمی برای حل مساله زیرگروههای پنهان
بهروز خسروی
فاطمه سادات تقوی
کارشناسی ارشد
1400/12/21
3
بازشناسی اعمال در ویدیو با استفاده از یادگیری بدون نمونه ی آموزشی
محمد اکبری
زینب سعیدی دهشالی
کارشناسی ارشد
1400/12/21
4
بهبود تشخیص مقصود و پرکردن شکاف‌های اطلاعاتی با استفاده از روش‌های نیمه نظارتی
علی محدث خراسانی,محمدابراهیم شیری احمدآبادی
امید قاسمی
کارشناسی ارشد
1400/12/21
5
بهبود سیستم پیشنهاددهنده به کمک شبکه های پیچشی گراف
سیدناصر هاشمی,محمد اکبری
غزال ملازاده
کارشناسی ارشد
1400/12/21
6
پیاده سازی و مطالعه الگوریتم ها در مسئله ی گالری هنر
علی محدث خراسانی,فرزاد دیده ور
شیوا مالکی ورنوسفادرانی
کارشناسی ارشد
1400/12/21
7
کد های ریشه-مکرر دور پایا و دوگان آنها
داریوش کیانی,سارا سعیدی مدنی
سیده ایلار موسوی پورگوهریون
کارشناسی ارشد
1400/12/21
8
کدگذاری امن و قابل اعتماد شبکه چندتایی با استفاده از کدهای رید-سولومون خطی شده
داریوش کیانی
رسول یاوری
کارشناسی ارشد
1400/12/21
9
ثابت های والداشمیت از پیکربندی های خاص در فضای تصویری
فرهاد رحمتی,شمیلا بیاتی
مریم اسدی نیا
کارشناسی ارشد
1400/12/18
10
روش های بدون شبکه موضعی برای بررسی مسایل پتانسیل ناهمسانگرد
مصطفی عباس زاده,حجت اله ادیبی
سیدعلیرضا قاسمی
کارشناسی ارشد
1400/12/18
11
مشبکه های ایده آل و LWE(یادگیری با خطا) روی حلقه ها
فرهاد رحمتی
نفیسه اغوئی خواه
کارشناسی ارشد
1400/12/18
12
پاسخگویی به سوالات چند مرحله ای بر پایه یادگیری عمیق
سیدناصر هاشمی,محمد اکبری
شهرزاد ذوالقدر
کارشناسی ارشد
1400/12/16
13
شناسایی گفتار صوتی-تصویری با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
محمدحسن شیرعلی شهرضا,محمد اکبری
حکمت بیگ وردی
کارشناسی ارشد
1400/12/15
14
ارائه ی مدل برای پیش بینی قیمت بیت کوین
محمدحسن شیرعلی شهرضا
رضا صابری شکیب
کارشناسی ارشد
1400/12/14
15
تشخیص زنده بودن تصویر در احراز هویت چهره
محمد اکبری
شهرزاد عصمت
کارشناسی ارشد
1400/12/14
16
رگرسیون با مانده های دم سنگین
صادق رضائی,عادل محمدپور
رضا علیزاده نوقابی
دکتری
1400/12/11
17
روش های طیفی برای حل تقریبی معادله ی بلک شولز
مهدی دهقان
پریسا اذریون
کارشناسی ارشد
1400/12/8
18
بررسی جریان سیال مبتنی بر معادله ناویر-استوکس تراکم ناپذیر و روشهای بدون شبکه موضعی
مصطفی عباس زاده
مصطفی بیات
کارشناسی ارشد
1400/12/4
19
معیارهای زیبایی در ترسیم گراف ها
زاهد رحمتی
محمد اکبری زاده
کارشناسی ارشد
1400/11/30
20
نمونه گیری گراف های بزرگ و اندازه بُعد VC گراف
زاهد رحمتی
زهرا انوری
کارشناسی ارشد
1400/11/30
21
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری از مرتبه متغیر با استفاده از روش های طیفی
فرهاد فخارایزدی
امیر پورعقیل
کارشناسی ارشد
1400/11/28
22
تحلیل ارسال امن با استفاده از کدهای قطبی
محمدرضا رفسنجانی صادقی,محمدجواد عمادی
لیلا قریشی
کارشناسی ارشد
1400/11/20
23
تحلیل پیاده سازی سیستم‌های رمزنگاری NTRU
فرهاد رحمتی,محمدرضا رفسنجانی صادقی
صابر افخم جاوید
کارشناسی ارشد
1400/11/20
24
مساله مکان یابی - مسیریابی با دریافت و تحویل
سید علی میرحسنی
امین قلی پوراندریان
کارشناسی ارشد
1400/11/9
25
روش تفاضلات متناهی فشرده برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی تاخیری
مصطفی عباس زاده,مهدی دهقان
سعید قریشوندی کول جازی
کارشناسی ارشد
1400/11/5
اولین
قبلی
1
...