فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احسان اقانوری
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1400
2
ارسلان تازیکه لمسکی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
3
ارش اراسته
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
4
ارش کاظمی اذربایجانی
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
5
ارمان عطایی کچویی
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1400
6
ارمین سرافراز
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
7
اریا عباسی
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1400
8
اریا کلانتری
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
9
اریان فتحی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
10
افشین یعقوبی
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1400
11
الهام پیام
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1400
12
الهام شریعت
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1400
13
الهه سوری
امار
دکتری
1400
14
الهه عسگری
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1400
15
امیر احمدی لاری
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
16
امیر صادقی
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1400
17
امیرحسین اذرپورحسن کیاده
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
18
امیرحسین بلوک اصلی
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
19
امیرحسین رحمانی
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1400
20
امیرحسین قانع
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
21
امیرحسین نورمحمدی
ریاضی کاربردی- بهینه سازی
کارشناسی ارشد
1400
22
امیررضا حیدری
ریاضی کاربردی- بهینه سازی
کارشناسی ارشد
1400
23
امیررضا صافحیان
بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد
1400
24
امیررضا هوشیارخواه
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1400
25
امیرصادق میرگلوی بیات
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...