آیا دانشگاه برای شرکت در کنفرانس به دانشجو، هزینه پرداخت میکند؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/22 |  دفعات مشاهده: 2434 بار
شرایط حذف ترم بدون احتساب در سنوات در چه صورتی امکان پذیر است؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/21 |  دفعات مشاهده: 2845 بار
درخواست های ثبت شده در سامانه سامت چگونه بررسی می شوند؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/21 |  دفعات مشاهده: 2292 بار
چگونه میتوان  غیبت درسی را بی اثر کرد؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/21 |  دفعات مشاهده: 2364 بار
چگونه می توان نمره درس افتاده را در کارنامه اصلاح کرد؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/21 |  دفعات مشاهده: 3113 بار
سوالهای متداول مقطع تحصیلات تکمیلی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 2657 بار
تعداد مقالات و کیفیت مقالات برای صدور مجوز دفاع دانشجوی دکتری چیست؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 7058 بار
آیا دانشجوی تحصیلات تکمیلی مجاز به حذف درس در طول ترم می‌باشد؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 2813 بار
شرایط قبولی در آزمون جامع چیست؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 2938 بار
نحوه برگزاری آزمون جامع چگونه است؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 2612 بار
نوع مدرک و حد نصاب قابل قبول زبان دانشجویان دکترا چیست؟
 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 |  دفعات مشاهده: 2526 بار