بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه شماره ۱ قابل توجه معرفی‌شدگان مرحله مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره ۱ قابل توجه معرفی‌شدگان مرحله مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۲

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ -

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ورودی ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ورودی ۱۴۰۱