بایگانی بخش تابلو اعلانات و دفاعیه‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ -

دو عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بین ۱۵ پژوهشگر ایرانی پراستناد سال ۲۰۲۱

 در بین ۶ هزار و ۶۰۲ دانشمند پراستناد جهان، ایران دارای ۱۵ دانشمند برجسته است. در میان این ۱۵ دانشمند ایرانی، دکتر مصطفی عباس زاده و دکتر مهدی دهقان اعضای هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

تقویت دوره های بین رشته ای در دانشکده در حوزه بیوانفورماتیک، علوم داده و فناوری اطلاعات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر به عنوان دانشکده نوآور و کارآفرین دوره های کارشناسی ارشد بین رشته ای در گرایشهای بیوانفورماتیک، داده کاوی و علوم داده برگزار می کند. 

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

دعوت به همکاری در گرایشهای علوم کامپیوتر، علوم داده، ریاضیات مالی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر به عنوان دانشکده نوآور و کارآفرین دوره های کارشناسی ارشد بین رشته ای در گرایشهای بیوانفورماتیک، داده کاوی و علوم داده برگزار می کند. همچنین دانشکده در خصوص دوره مهندسی فناوری اطلاعات با دانشگاه همکاری می نماید. برای اطلاعات بیشتر به مدیر گروه علوم کامپیوتر مراجعه گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

مجله علمی تخصصی دانشکده

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر پشتیبان مجله علمی تخصصی AUT Journal of Mathematics and Computing می باشد. این مجله از مجموعه مجلاتی است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چاپ می شود و در موضوعات ریاضیات محض و کاربردی، علوم کامپیوتر و آمار مقاله می پذیرد. این مجله دارای هیات سردبیری بسیار قوی از دانشگاه های داخل و معتبر خارجی می باشد. 

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

اساتید دانشکده با افتخارات بین المللی

آقایان پروفسور دهقان، پروفسور خسروی، پروفسور واعظ پور، دکتر عباس زاده و نیز خانم دکتر شاکری به جمع دانشمندان جهانی با ارجاعات بیش از ۱%