دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه الگوریتم و هندسه محاسباتی
آزمایشگاه الگوریتم و هندسه محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی محدث خراسانی

گروه پژوهشی الگوریتم وهندسه محاسباتی

این آزمایشگاه تحت نظر دکتر محدث به فعالیتهای خود می پردازد. مسئول آزمایشگاه آقای امین غیبی یکی از دانشجویان ارشد است . از جمله فعالیتهای این آزمایشگاه برگزاری هر ساله دوره های winter school می باشد که در مورد الگوریتم و هندسه محاسباتی است . همچنین ۲ دوره مسابقات اریگامی نیز در دانشکده توسط این گروه برگزار گردیده .

سری جلسات هندسه محاسباتی توسط دانشجویان این رشته از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ودیگر دانشگاه ها به سرپرستی دکتر محدث هر هفته در اتاق شورا برگزار می گردد. موضوعات مورد بحث تز دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . ضمناً هر چهار یا پنج نفر از دانشجویان در مورد یک مساله بحث و گفتگو دارند که درصورت حل مسأله الگوریتم حل مسأله نیز نوشته می شود و نتایج به صورت مقاله به ثبت می رسد. سایت http://cg.aut.ac.ir/acg فعالیتهای این گروه را پوشش می دهد.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1452.2364.fa
برگشت به اصل مطلب