دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- خدمات آزمایشگاهی
معرفی خدمات آزمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


مشاوره در زمینه حمل و نقل و ترافیک

     طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند درون شهری

               بهینه سازی چراغ راهنما

               مدیریت بزرگراهی

     طراحی شبکه حمل و نقل عمومی

     طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند برون شهری

     بهینه سازی حمل و نقلنشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1453.2371.fa
برگشت به اصل مطلب