دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه سیستمها و عاملهای هوشمند
آزمایشگاه سیستمها و عاملهای هوشمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

دانشجویان ارشد و دکتری رشته علوم کامپیوتر به سرپرستی دکتر ابراهیم شیری در این آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند . حوزه کاری این آزمایشگاه بیشتر در سه زمینه : یادگیری ماشین ، یادگیری تقویتی و پردازش تصاویر می باشد . جلسات هفتگی گروه یادگیری تقویتی سه شنبه ها ساعت ۱۷-۱۵ و جلسات هفتگی گروه پردازش تصاویر سه شنبه ها ساعت ۱۲- ۹ در آزمایشگاه برگزار می گردد. جزئیات بیشتر در مورد فعالیتها و اعضای گروه سینا در لینک زیر قراردارد.

http://math-cs.aut.ac.ir/SINA

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1458.2370.fa
برگشت به اصل مطلب