دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- پژوهشگران پسا دکتری
پژوهشگران پسا دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/23 | 

دکتر زهرا ابوالحسنیپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 


 

دکتر پروانه امیرزادهپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 


 


دکتر مرتضی بنی اسد آزادپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 

 


دکتر اصغر بهمنی


عنوان گزارش: مقادیر ویژه لاپلاسین گراف ( PDF )
پست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 

 
 


دکتر حمید دامادیپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 

 


دکتر ندا شجاعیپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 

 


دکتر حمید مروتیپست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1462.2535.fa
برگشت به اصل مطلب