دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار و رویدادها
راهیابی تیم برنامه نویسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مسابقات جهانی برنامه نویسی ICPC در کشور روسیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1482.2509.fa
برگشت به اصل مطلب