دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار و رویدادها
سخنرانی استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر زینب اخلاقی بعنوان سخنران کلیدی در رشته نظریه گروه در Valencia

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
سخنرانی استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر زینب اخلاقی بعنوان سخنران کلیدی در رشته نظریه گروه در Valencia
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1482.9736.fa
برگشت به اصل مطلب