دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- رشته ریاضی‌ محض
رشته ریاضی محض

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

ریاضی محض

دوره تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی محض در سال ۱۳۷۱ با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۷۵ با راه‌اندازی دوره دکتری آغاز به کار نمود.

در حال حاضر گروه ریاضی کاربردی سالانه حدود ۳۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۵ دانشجوی دکتری در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه ریاضی کاربردی در زمینه‌های زیر می‌باشد:

 • جبرجابجایی

 • جبرغیرجابجایی

 • نظریه گراف

 • آنالیز ترکیبی

 • گروه‌های متناهی

 • هندسه منفیلد

 • توپولوژی جبری

 • آنالیز غیرخطی

 • منطق ریاضی

 • آنالیز تابعی

 • آنالیز هارمونیکدروسی که دانشجویان رشته ریاضی محض باید بگذرانند:

گرایش آنالیز:

 • آنالیز و هندسه

گرایش جبر:

 • جبر و انالیز حقیقی

گرایش هندسه:

 • جبر پیشرفته و هندسه منیفلد
 
گرایش جبر:
 
درس اصلی گرایش جبر: جبر پیشرفته

به دانشجویان توصیه می شود دو درس الزامی دیگر خود را از بین درس های آنالیز حقیقی ۱، هندسه منیفلد، توپولوژی جبری یا ....  انتخاب نمایید.

جدول شماره ۱: درس های تخصصی – انتخابی (گرایش جبر)
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز یا هم نیاز (ها)
جمع نظری عملی
۲۰۰ جبر پیشرفته ۳ ۴۸ ۴۸ - مبانی جبر
۲۰۱ گرو ه های متناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۰۲ گروه های نامتناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۰۳ گروه های خطی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۰۴ گروه های جایگشتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۰۵ نظریه محاسباتی گروه ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۰۶ نظریه نمایش گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۰۷ نمایش آزاد گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۰۸ گروه های حل پذیر متناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - گروه های متناهی
۲۰۹ جبر جا به جایی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۰ جبر جا به جایی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۱ جبر جابه جایی محاسباتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۲ جبر همولوژی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۳ جبرهای غیر شرکت پذیر ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۴ نظریه حلقه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۵ نظریه حلقه های مدرج ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۱۶ نظریه رسته ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۱۷ جبر جامع ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۱۸ نظریه مشبکه ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۱۹ ابرساختارهای جبری ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۰ نظریه اتوماتا ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۱ نظریه اتوماتای فازی ۳ ۴۸ ۴۸ - نظریه اتوماتا
۲۲۲ ساختارهای جبری فازی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۳ ساختارهای جبری مرتب ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۴ ساختارهای جبری منطقی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۵ نظریه نمایش تکواره ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۶ نظریه نیم گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۷ همولوژی تکواره ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۲۸ گراف ها وحلقه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۲۹ گراف ها و ماتریس ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۳۰ گراف ها و گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۳۱ نظریه کدگذاری جبری ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
۲۳۲ نظریه جبری اعداد ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
۲۳۳ مباحث ویژه در جبر ۳ ۴۸ ۴۸ - اجازه گروه
دانشجو موظف است دست کم ۹ واحد (۳ درس) از درس های جدول شماره ۱ را اختیار کند


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.1524.2375.fa.html
برگشت به اصل مطلب