دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- فرمها
فرمها و درخواستهای مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


فلوچارت تطبیق واحد زمان فارغ التحصیلی

راهنمای فارغ التحصیلی ۱۷ آبان ۱۴۰۰

بررسی اولیه تطبیق واحد فارغ التحصیلی مطابق با چارت ۱۳۹۹
بررسی اولیه تطبیق واحد فارغ التحصیلی مطابق با چارت قبل از ۱۳۹۹

فرم تطبیق واحد فارغ التحصیلان


رویه جدید حذف اضطراری

راهنمای مراحل ثبت درخواست اصلاح کارنامه فارغ التحصیلی

فرم درخواست آموزشی

رویه صدور گواهی اشتغال به تحصیل از طرف دانشگاه یا دانشکده

گواهی اشتغال به تحصیل (صادره از دانشکده)

گواهی معدل

فرم مرخصی تحصیلی

قوانین و فرم اخذ درس معرفی به استاد

فرم اخذ کهاد ۳۰ واحدی

فرم اخذ ماژول ۱۵ واحدی از دانشکده های دیگر

قوانین وفرم اخذ درس میهمان بین دانشکده ای (برای دروس با هم پوشانی بالای ۸۵% یا دروس کهاد یا دروس بسته های ۱۵ واحدی)

فرم اخذ درس میهمان بین دانشگاهی (برای دروس با هم پوشانی بالای ۸۵%)

فرم اخذ درس تحصیلات تکمیلی به عنوان درس اختیاری دوره کارشناسی (حداکثر ۲ درس در کل دوره کارشناسی و ۱۲ واحد برای معدلهای بالاتر از ۱۷ کارشناسی)

فرم مجوزعدم رعایت پیش نیاز/ همنیاز با مجوز معاون آموزشی (برای دانشجویان ورودی ۹۴ و ماقبل)

آیین نامه جدید اخذ درس بدون رعایت پیشنیاز برای دانشجویان ۹۵ به بعد

فرم اخذ درس به صورت دستی پس از پایان حذف و اضافه (برای دانشجویان زیر کف واحد ۱۲ تایی برای ورودی های ۹۵ به ما بعد)

فرمت تهیه گزارش کارآموزی

 

قوانین و فرم ادعای فارغ التحصیلی

آیین نامه اخذ پروژه کارشناسی و فرمهای مربوطه

قوانین و فرم درخواست حذف غیبت امتحانی یا کلاسی (دانشجویان قبل از ۹۱)- لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد می توانند در زمان فارغ التحصیلی با تکمیل فرم ترمیم معدل (موجود در پرتال آموزشی) نسبت به حذف ۵ درس افتاده خود از کارنامه اقدام نمایند.

فرم درخواست کارت دانشجوئی المثنی

فرم درخواست خروج از کشور

فرم درخواست ادامه تحصیل

فرم و مراحل انجام کار تغییر آدرس

فرم درخواست انصراف از تحصیل

فرم تسویه حساب برای فارغ التحصیلان

فرم تدریس یاری

فرمهای مربوط به اخذ درس پروژه کارشناسی

فرم تائیدیه شرکت در برنامه های بین المللی (فرمت word)

فرم تائیدیه شرکت در برنامه های بین المللی (فرمت pdf)

فرم جدید معرفی به استاد

 


 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1538.2358.fa
برگشت به اصل مطلب