دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه AGM
آزمایشگاه AGM

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/13 | 
سرپرست آزمایشگاه:        دکتر زاهد رحمتی
 

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://agmlab.aut.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.2681.2805.fa.html
برگشت به اصل مطلب