دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- ساختار رشته ریاضیات و کاربردها
ساختار رشته ریاضیات و کاربردها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 
 
 
برنامه دوره کارشناسی ریاضیات و کاربردها شامل ۱۳۲ واحد درسی است و دانشجو پس از گذراندن این تعداد واحد به شرح جدول ذیل فارغ التحصیل کارشناسی ریاضیات و کاربردها خواهد شد:
 
جدول شماره ۲-  مجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی ریاضیات و کاربردها
دروس اساسی ریاضیات و کاربردها دروس اختیاری ریاضیات و کاربردها یا کهاد
عمومی پایه اصلی تخصصی عنوان به‌صورت تعدادی درس به‌صورت بسته‌ها  از رشته های دیگر دانشگاه
در رشته آزاد
۲۰ ۲۱ ۴۳ ۱۸ ریاضیات و کاربردها (بدون کهاد) ۱۵ ۱۵  
کهاد آمار ۳۰    
کهاد علوم کامپیوتر ۳۰    
کهاد مهندسی صنایع ۳۰    
کهاد مهندسی مکانیک ۳۰    
کهاد فیزیک ۳۰    
ریاضیات و کاربردها با یک بسته ۱۵   ۱۵
  
تبصره ۱: دانشکده مجری می تواند برای پرورش استعدادهای درخشان در دانشکده و تقویت بنیه علمی دانشجویان و تشویق و آماده سازی ایشان برای المپیادهای دانشجویی، نسبت به تعریف یک یا دو بسته ۱۵ واحدی از دروس مورد نیاز اقدام نماید  و پس از تصویب این بسته ها در شورای آموزشی دانشکده، دانشجویان علاقمند می توانند به جای ۳۰ واحد اختیاری از این بسته یا بسته های ۱۵ واحدی استفاده نمایند.
 

جدول شماره ۳- دروس پایه رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز توضیحات
۱ ریاضی عمومی (۱) ۱۰۱۱۰۵۳ ۳    
۲ ریاضی عمومی (۲) ۱۰۱۱۱۰۳ ۳ ریاضی عمومی (۱)  
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۰۱۱۲۵۳ ۳ هم نیاز با ریاضی عمومی (۲)  
۴ مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی ۱۲۳۶۳۱۳ ۳    
۵ فیزیک عمومی (۱) ۱۰۲۱۳۰۳ ۳    
۶ مبانی اقتصاد ۱۲۵۵۱۰۳ ۳   یک درس از دروس ردیف ۶ اخذ شود.
فیزیک عمومی (۲) ۱۰۲۱۳۵۳ ۳ فیزیک عمومی (۱)
اصول حسابداری و هزینه‌یابی ۱۱۲۶۷۴۳ ۳  
اصول مدیریت ۱۱۲۶۷۱۳ ۳  
۷ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۱۲۱۸۲۷۲ ۲ گذراندن ۶۰ واحد  
۸ آز فیزیک عمومی (۱) ۱۰۲۲۳۷۱ ۱ هم‌نیاز با فیزیک عمومی (۱)
 
یک درس از دروس ردیف ۸ اخذ شود.
کارگاه کامپیوتر (۱) ۱۲۱۸۲۸۱ ۱  
تذکر: اخذ ۲۱ واحد از این جدول اجباری است.


جدول شماره ۴- دروس اصلی رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز توضیحات
۱ مبانی علوم ریاضی ۱۲۳۶۳۰۳ ۳ ریاضی عمومی (۱)  
۲ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی ۱۲۱۸۱۰۳ ۳ مبانی علوم ریاضی  
۳ مبانی آنالیز ریاضی ۱۲۱۸۱۲۳ ۳ ریاضی عمومی۱، مبانی علوم ریاضی  
۴ مبانی آنالیز عددی ۱۲۱۸۱۳۳ ۳ ریاضی عمومی (۲)  
۵ مبانی احتمال ۱۳۱۹۱۵۳ ۳ ریاضی عمومی (۱)  
۶ مبانی جبر ۱۲۱۸۱۷۳ ۳ مبانی علوم ریاضی  
۷ مبانی ترکیبیات ۱۲۱۸۱۶۳ ۳ هم‌نیاز با مبانی علوم ریاضی  
۸ بهینه‌سازی خطی ۱۲۱۸۱۸۳ ۳ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی  
۹ آنالیز ریاضی ۱۲۱۸۱۵۳ ۳ مبانی آنالیز ریاضی  
۱۰ برنامه‌سازی پیشرفته ۱۳۱۹۱۴۳ ۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
۱۱ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها ۱۲۱۸۳۰۴ ۴ برنامه‌سازی پیشرفته  
۱۲ احتمال ۱ ۱۲۱۸۲۰۳ ۳ مبانی احتمال  
۱۳ توپولوژی عمومی ۱۲۱۸۲۳۳ ۳ مبانی آنالیز ریاضی  
۱۴ مبانی سیستم‌های دینامیکی ۱۲۱۸۵۸۳ ۳ مبانی آنالیز ریاضی  
اخذ تمام ۴۳ واحد این جدول الزامی است.
 

جدول شماره ۵- دروس تخصصی (رشته ریاضیات و کاربردها)
 


ردیف
نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی* ۱۲۱۸۲۲۳ ۳ معادلات دیفرانسیل، مبانی آنالیز ریاضی
۲ آنالیز عددی* ۱۲۱۸۴۷۳ ۳ مبانی آنالیز عددی
۳ بهینه‌سازی غیرخطی* ۱۲۱۸۳۴۳ ۳ بهینه سازی خطی
۴ توابع مختلط* ۱۲۱۸۲۶۳ ۳ مبانی آنالیز ریاضی
۵ ترکیبیات و کاربردها ۱۲۱۸۵۰۳ ۳ مبانی ترکیبیات
۶ نظریه گراف و کاربردها ۱۱۲۹۰۴۳ ۳ مبانی ترکیبیات
۷ جبرخطی عددی ۱۲۱۸۱۹۳ ۳ مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی
۸ فرآیندهای تصادفی ۱ ۱۱۲۶۳۶۳ ۳ احتمال ۱
۹ سری‌های زمانی ۱ ۱۱۲۶۲۸۳ ۳ احتمال ۱
۱۰ نرم‌افزارهای ریاضی ۱۳۱۶۲۸۳ ۳ اجازه گروه
۱۱ مباحثی در ریاضیات و کاربردها ۱۲۱۸۴۶۳ ۳ اجازه گروه
هر دانشجو باید دروس ستاره دار این جدول را اخذ نماید و از میان دروس باقی مانده تا ۱۸ واحد از  دروس این جدول به عنوان دروس تخصصی انتخاب نماید.  
 

جدول شماره ۶- دروس اختیاری رشته ریاضیات و کاربردها
 
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ نظریه کدگذاری** ۱۲۶۴۰۳۳ ۳ مبانی جبر
۲ مبانی هندسه** ۱۲۱۸۴۰۳ ۳ مبانی علوم ریاضی
۳ مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها** ۱۲۱۸۲۴۳ ۳ مبانی علوم ریاضی
۴ جبر ۱۲۱۸۴۳۳ ۳ مبانی جبر
۵ شبیه‌سازی کامپیوتر ۱۱۲۸۴۱۳ ۳ مبانی احتمال
۶ هوش مصنوعی ۱۲۵۵۰۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، مبانی احتمال
۷ نظریه مقدماتی اعداد ۱۲۱۸۲۵۳ ۳ مبانی علوم ریاضی
۸ هندسه جبری مقدماتی ۱۱۲۹۱۳۳ ۳ مبانی جبر، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی
۹ حل عددی معادلات دیفرانسیل مصوب وزارت عاوم ۳ مبانی آنالیز عددی معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی
۱۰ هندسه دیفرانسیل موضعی ۱۲۱۸۴۸۳ ۳ مبانی آنالیز ریاضی
۱۱ توپولوژی جبری مقدماتی ۱۲۱۸۵۲۳ ۳ مبانی جبر، توپولوژی عمومی
۱۲ بهینه‌سازی ترکیبی و آنالیز شبکه‌ها ۱۲۵۴۰۸۳ ۳ بهینه سازی خطی
۱۳ پایگاه داده‌ها ۱۲۱۸۳۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۱۴ روش‌های آماری ۱۲۱۸۴۱۳ ۳ احتمال (۱)
۱۵ پروژه ۱۱۲۷۵۵۳ ۳ روش تحقیق و گزارش‌نویسی
۱۶ کارآموزی ۱ ۱۱۲۷۱۱۲ ۲ گذراندن ۱۰۰ واحد
۱۷ تاریخ ریاضیات ۱۲۱۸۵۳۳ ۳  
۱۸ آموزش ریاضی ۱۲۱۸۵۵۳ ۳ اجازه گروه
۱۹ منطق ۱۲۵۴۰۴۳ ۳ مبانی ترکیبیات، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها
۲۰ مبانی کارآفرینی   ۲  
۲۱ زبان تخصصی ۱۲۱۸۶۰۳ ۳ اجازه گروه
۲۲ هندسه منیفلد مقدماتی   ۳ مبانی آنالیز ریاضی، توپولوژی
۲۳ ریاضی عمومی ۳ ۱۲۱۸۱۴۳ ۳ ریاضی عمومی ۲، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی
۲۴ فلسفه علم (ریاضیات) ۱۲۱۸۵۶۳ ۳ اجازه گروه
۲۵ منطق‌های غیرکلاسیک ۱۲۱۸۶۲۳ ۳ مبانی منطق و نظریه مجموعه ها
  • هر دانشجوی بدون کهاد و بسته، بایستی ۳۰ واحد از  این جدول به دلخواه انتخاب نماید که حداقل ۱۵ واحد آن از میان دروس **دار این جدول و یا درسهای اخذ نشده از جدول ۳ باشد.
  • هر دانشجوی بدون کهاد می تواند از میان دروس **دار یا درسهای اخذ نشده  از جدول ۳ تعداد ۱۵ واحد به اختیار انتخاب و ۱۵ واحد دیگر آن را از دروس بسته های مصوب رشته های دیگر دانشگاه اخذ نماید.
  • هر دانشجوی با کهاد مصوب به جای اخذ ۳۰ واحد از دروس اختیاری این جدول، می تواند ۳۰ واحد از رشته های دیگر (در قالب کهادهای مصوب) اخذ نماید.
 


جدول شماره ۷- دروس کهاد آمار  برای رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز توضیحات
۱ احتمال (۲) ۱۲۱۸۴۲۳ ۳ احتمال (۱) گذراندن ۹ واحد الزامی است.
۲ روش‌های آماری ۱۲۱۸۴۱۳ ۳ احتمال (۱)
  فرآیندهای تصادفی ۱ ۱۱۲۶۳۶۳ ۳ احتمال (۱)
  سری‌های زمانی ۱ ۱۱۲۶۲۸۳ ۳ احتمال (۱) گذراندن ۲۱ واحد به صورت انتخابی است.
۳ شبیه‌سازی کامپیوتری ۱۱۲۸۴۱۳ ۳ مبانی احتمال
۴ آمار ریاضی (برآوردیابی) ۱۲۱۸۴۴۳ ۳ احتمال (۲)
۵ آمار ریاضی (آزمون فرض) ۱۲۱۸۴۵۳ ۳ آمار ریاضی (برآورد یابی)
۶ روش‌های نمونه‌گیری (۱) ۱۱۲۶۴۳۳ ۳ آمار ریاضی (برآورد یابی)
۷ رگرسیون ۱ ۱۳۱۱۱۲۳ ۳ احتمال (۲)، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی
۸ طرح و تجزیه ازمایشهای ۱ ۱۱۲۶۴۱۳ ۳ احتمال (۲)
۹ طرح و تجزیه ازمایشهای ۲ ۱۱۲۶۴۲۳ ۳ طرح و تجزیه آزمایش‌های ۱
۱۰ روش‌های نمونه‌گیری ۲ ۱۱۲۶۴۴۳ ۳ روش‌های نمونه‌گیری ۱
۱۱ سیستمهای صفی و مدلهای کارایی ۱۲۵۵۰۹۳ ۳ احتمال ۱
۱۲ مبانی نظریه اطلاع  و کاربردها   ۳ احتمال ۱
اخذ ۳۰ واحد از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد آمار اجباری است.
 

 
جدول شماره ۸- دروس کهاد علوم کامپیوتر  برای رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ مبانی نظریه محاسبه ۱۲۱۸۲۹۳ ۳ مبانی علوم ریاضی
۲ نظریه محاسبه ۱۲۱۸۳۱۳ ۳ مبانی نظریه محاسبه
۳ طراحی و تحلیل الگوریتمها ۱۲۱۸۳۲۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴ پایگاه داده‌ها ۱۲۱۸۳۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۵ هوش مصنوعی ۱۲۵۵۰۳۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، مبانی احتمال
۶ شبیه‌سازی کامپیوتر ۱۱۲۸۴۱۳ ۳ مبانی احتمال
۷ اصول سیستم های عامل ۱۲۱۸۳۶۴ ۴ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۸ اصول سیستمهای کامپیوتری ۱۲۱۸۳۷۴ ۴ برنامه سازی پیشرفته
۹ شبکه های کامپیوتری ۱۲۱۸۶۱۳ ۳ اصول سیستمهای کامپیوتری
۱۰ اصول طراحی نرم افزار ۱۳۱۶۱۶۳ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۱۱ کامپایلر ۱۲۱۸۳۵۳ ۳ مبانی نظریه محاسبه
۱۲ کنترل پروژه ۱۱۲۶۷۷۳ ۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، بهینه سازی خطی
۱۳ زبان های برنامه سازی ۱۲۳۶۱۶۳ ۳ ساختمان داده ها و الگوریتم ها
۱۴ داده کاوی ۱۲۱۸۶۳۳ ۳  
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد علوم کامپیوتر اجباری است.
 
 
 
جدول شماره ۹- دروس کهاد مهندسی صنایع-تحلیل سیستمها  برای رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ اقتصاد عمومی ۲   ۲ اقتصاد عمومی ۱ یا مبانی اقتصاد
۲ اصول مدیریت و تئوری سازمان   ۲ حداقل ۵۰ واحد
۳ مدیریت مالی   ۲ اصول حسابداری و هزینه یابی
۴ مدیریت و کنترل پروژه   ۳ تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی
۵ تحقیق در عملیات ۲   ۳ تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی
۶ اقتصاد مهندسی   ۳ اقتصاد عمومی ۲
۷ اصول شبیه سازی   ۳ مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی و مبانی احتمال
۸ تحلیل سیستمها   ۳ معادلات دیفرانسیل
۹ برنامه ریزی حمل و نقل   ۳ تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی
۱۰ سیستم اطلاعاتی مدیریت   ۳ مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۱۱ تجزیه و تحلیل تصمیم گیری   ۳ تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی
۱۲ برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ۱   ۳ تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی
۱۳ کنترل کیفیت آماری   ۳ مبانی احتمال
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد مهندسی صنایع اجباری است.
 
 
 
 جدول شماره ۱۰- دروس کهاد فیزیک  برای رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ فیزیک پایه ۳   ۳ فیزیک عمومی
۲ فیزیک جدید ۱   ۳ فیزیک پایه ۳
۳ مکانیک تحلیلی ۱   ۲ فیزیک عمومی،‌معادلات دیفرانسیل
۴ مکانیک تحلیلی ۲   ۳ مکانیک تحلیلی ۱
۵ الکترومغناطیس ۱   ۲ فیزیک پایه ۳
۶ الکترومغناطیس ۲   ۳ الکترومغناطیس ۱
۷ مکانیک کوانتومی ۱   ۳ فیزیک جدید ۱، مکانیک تحلیلی ۲
۸ مکانیک کوانتومی ۲   ۳ مکانیک کوانتومی ۱
۹ اپتیک   ۳ فیزیک پایه ۳
۱۰ نظریه نسبیت   ۳ فیزیک جدید ۱
۱۱ ترمودینامیک آماری   ۳ فیزیک پایه ۳
۱۲ ریاضی فیزیک ۱   ۳ معادلات دیفرانسیل
۱۳ ریاضی فیزیک ۲   ۳ ریاضی فیزیک ۱
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد فیزیک اجباری است.
 
 
 
جدول شماره ۱۱- دروس کهاد مهندسی مکانیک  برای رشته ریاضیات و کاربردها
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ استاتیک   ۳ ریاضی عمومی ۱
۲ دینامیک ۱   ۳ پیش نیاز: استاتیک، هم نیاز:معادلات دیفرانسیل
۳ دینامیک ۲   ۲ دینامیک ۱
۴ مقاومت مصالح ۱   ۳ استاتیک
۵ مقاومت مصالح ۲   ۲ مقاومت مصالح ۱
۶ ترمودینامیک ۱   ۳ هم نیاز:‌معادلات دیفرانسیل
۷ ترمودینامیک ۲   ۳ پیش نیاز: ترمودینامیک ۱، هم نیاز:  مکانیک سیالات ۱
۸ مکانیک سیالات ۱   ۳ پیش نیاز: دینامیک ۱ و معادلات دیفرانسیل، هم نیاز:  ترمودینامیک ۱
۹ مکانیک سیالات ۲   ۳ پیش نیاز: مکانیک سیالات ۱، هم نیاز:  ترمودینامیک ۲
۱۰ طراحی اجزا ۱   ۳ پیش نیاز: مقاومت مصالح ۱و دینامیک ۱
۱۱ طراحی اجزا ۲   ۳ پیش نیاز: طراحی اجزا ۱
۱۲ دینامیک ماشین   ۳ پیش نیاز: دینامیک ۱
۱۳ ارتعاشات مکانیکی   ۳ پیش نیاز: دینامیک ۱ و ریاضیات مهندسی
۱۴ انتقال حرارت ۱   ۳ پیش نیاز: ترمودینامیک ۲، مکانیک سیالات ۲
۱۵ انتقال حرارت ۲   ۲ پیش نیاز: انتقال حرارت ۱
۱۶ کنترل اتومکانیک   ۳ پیش نیاز: ارتعاشات مکانیکی
۱۷ علم مواد   ۳  
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد مهندسی مکانیک اجباری است.
 
برای جزییات بیشتر، لطفا به سایت دانشکده به آدرس math.aut.ac.ir بخش آموزش مراجعه فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.3820.5748.fa
برگشت به اصل مطلب