دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- سیلابس رشته علوم کامپیوتر مصوبه وزارت علوم
سیلابس رشته علوم کامپیوتر مصوبه وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 

برای دیدن سیلابس رشته کارشناسی علوم کامپیوتر مصوبه وزارت علوم سال ۹۹ بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.4249.7771.fa
برگشت به اصل مطلب