دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه نوآوری علم داده
آزمایشگاه نوآوری علم داده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/7 | 
وبینارهای هفتگی آزمایشگاه نوآوری علم داده   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.4670.9806.fa
برگشت به اصل مطلب