دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

اعضای هیات‌ علمی گروه آموزشی آمار

team

دکتر اسماعیل خرم

مدیرگروه آمار، استاد


علایق پژوهشی: نظریه صف  نظریه اعتمادپذیری   بهینه سازی چندهدفه غیرخطی  


رایانامه: eskhor[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۷

team

دکتر مینا امین غفاری قره شیران

دانشیار


علایق پژوهشی: علم داده  یادگیری آماری 
تحلیل سریهای زمانی
روش‌های ناپارامتری و استوار  موجک‌ها  

رایانامه: aminghafari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۰

team

دکترسعید رضاخواه ورنوسفادرانی

دانشیار


علایق پژوهشی: فرآیندهای خودمشابه و مقیاس پایا. میدان‌های تصادفی مقیاس پایا, فرآیندهای مارکف مقیاس پایا   خانواده فرآیندهای ناپایدار شرطی  گارچ، فرآیندهای تبادلی گارچ داده کاوی، یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک 
زمان پیوسته CARMA و Co-GARCH  نظریه اطلاع و برازش توزیعی      ربشه های حقیقی چندجمله اییهای جبری تصادفی

رایانامه: rezakhah[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۴

team

دکتر عادل محمدپور

دانشیار


علایق پژوهشی: یادگیری آماری  استنباط آماری روش‌های آماری برای داده‌های دم سنگین 

وبسایت شخصی: https://adelm.ir

آزمایشگاه: آمار و داده کاوی

رایانامه: adel[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۳

team

دکتر امید نقشینه ارجمند

استادیار


علایق پژوهشی: آمار  فرایندهای تصادفی معادلات دیفرانسیل تصادفی  نظریه بازیها و طراحی سازوکار  

رایانامه: naghshineh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۳

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.4857.10762.fa.html
برگشت به اصل مطلب