دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اعضاء هیئت علمی
اعضای هیات‌ علمی گروه آموزشی علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 

 

اعضای هیات‌ علمی گروه آموزشی علوم کامپیوتر

team

دکتر زاهد رحمتی

مدیرگروه علوم کامپیوتر، استادیار


علایق پژوهشی:الگوریتم و ساختمان داده تجسم گراف و داده هندسه محاسباتی یادگیری ماشین گراف  

آزمایشگاه: آزمایشگاه AGM

رایانامه: zrahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲
شماره اتاق۳۴۸

team

دکتر مهدی قطعی

دانشیار


علایق پژوهشی:سیستمهای حمل و نقل هوشمند شهر هوشمند داده کاوی هوش مصنوعی بهینه سازی شبکه  

آزمایشگاه: مرکز تحقیقات بهینه سازی، شبکه و شهر هوشمند 

رایانامه: ghatee[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۱

team

دکتر علی محدث خراسانی

دانشیار


علایق پژوهشی: هندسه محاسباتی پردازش زبان طبیعی بازی وارسازی  

آزمایشگاه: الگوریتم و هندسه محاسباتی
رایانامه:
mohades[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۷

team

دکتر محمد اکبری

استادیار


علایق پژوهشی:هوش مصنوعی پردازش زبان طبیعی شبکه‌های اجتماعی و وب علوم داده و یادگیری ماشین  

آزمایشگاه: مرکز نوآوری علوم داده

رایانامه: akbari.ma[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۵

team

دکتر فرزاد دیده‌ور

استادیار


علایق پژوهشی:نظریه‌ محاسبات نظریه پیچیدگی محاسبات منطق نظریه الگوریتم کاربردریاضیات درعلوم کامپیوتر توسعه‌الگوریتمها  

رایانامه: didehvar[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۵

team

دکتر فاطمه زارع

استادیار


علایق پژوهشی:بیوانفورماتیک هوش مصنوعی 

آزمایشگاه: زیست محاسباتی
رایانامه: f.zare[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۴

team

دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

استادیار


علایق پژوهشی:شبکه های عصبی بازشناسی الگو تشخیص حروف تفکیک کاربران انسانی از کامپیوتر نهان سازی داده   

رایانامه: hshirali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۸

team

دکتر سعید شیری قیداری

استادیار


علایق پژوهشی: هوش مصنوعی یادگیری ماشین رباتیک بینایی ماشین پردازش زبان طبیعی پردازش داده های پزشکی  

آزمایشگاه: تجسم شبکه 

رایانامه: shiry[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۴

team

دکتر امین غیبی

استادیار


علایق پژوهشی:تحلیل دادگان مکانی سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی هندسه محاسباتی پردازش تصویر بینایی ماشین 
آزمایشگاه: 

رایانامه: amin.gheibi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۳

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.4866.10765.fa
برگشت به اصل مطلب