دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه زمانبندی میان ترم دروس سرویس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
اطلاعیه  زمانبندی میان ترم دروس سرویس 


 
کلیه آزمونها به صورت مجازی و در محیط کورسز برگزار می شود. 

زمان آزمون میان ترم ریاضی عمومی ۱ روز ۵ شنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۳۰ است. سرفصل امتحان تا انتهای مبحث مشتق و کاربرد آن خواهد بود. 


زمان آزمون میان ترم  معادلات دیفرانسیل روز ۵ شنبه ۲۷ آبان ساعت  ۱۵ است.  

زمان آزمون میان ترم  ریاضی مهندسی روز شنبه ۲۹ آبان ساعت  ۱۵ تا ۱۷ است.  

زمان آزمون میان ترم  محاسبات عددی  روز ۴ شنبه ۱۰ آذر ساعت  ۱۸ است.  

قرار شده است استاد هر گروه درس برنامه نویسی در کلاس با دانشجویان توافق کنند  و امتحان هر استاد جداگانه و به صورت مجازی در بازه دو هفته اعلام شده برگزار گردد. 

 آزمون میان ترم  ریاضی عمومی ۲  پنج شنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ 

آمار مهندسی ۳ واحدی روز ۵ شنبه ۲۷ آبان ساعت ۸ صبح 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.713.9584.fa
برگشت به اصل مطلب