دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تابلو اعلانات و دفاعیه‌ها
اساتید دانشکده با افتخارات بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
پیوستن آقایان دکتر دهقان، دکتر خسروی، دکتر واعظ پور، دکتر عباس زاده و نیز خانم دکتر شاکری به جمع دانشمندان جهانی با ارجاعات بیش از ۱%

 همچنین پروفسور دهقان با اچ-ایندکس ۸۱ رتبه اول را در بین پزوهشگران کشور دارند.

دریافت جایزه گرامیداشت روز زنان در ریاضیات در دو بخش پژوهشی و علمی مشترک بین المللی توسط خانم دکتر سارا سعیدی مدنی در سال ۲۰۱۹


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.714.2150.fa
برگشت به اصل مطلب